Klub Radców Handlowych z wizytą na Podkarpaciu

29.11.2023

W dniach 23-26 listopada 2023 r. odbyło się kolejne w tym roku wyjazdowe spotkanie członków Klubu Radców Handlowych. Tym razem 23 dyplomatów, reprezentujących 22 kraje, miało okazję odwiedzić Podkarpacie

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od spotkania z władzami regionu, które odbyło się w Podkarpackim Parku Technologicznym AEROPOLIS. Po krótkim powitaniu dyplomatów przez Pana Mariusza Bednarza, Prezesa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, głos zabrał Pan Władysław Ortyl, Marszałek Podkarpacia, który wyraził nadzieję, że rozpoczynająca się „Study tour” pozwoli jej uczestnikom zapoznać się z osiągnięciami i walorami, jakie oferuje Podkarpacie w zakresie gospodarki, inwestycji, kultury czy turystyki, co być może w przyszłości przyczyni się do zacieśnienia współpracy międzynarodowej regionu z partnerami zagranicznymi.

Szczegółowe dane dotyczące potencjału rozwoju gospodarczego i planów inwestycyjnych Podkarpacia, zostały przedstawione członkom Klubu Radców Handlowych w prezentacjach, w części roboczej tego spotkania.

Następnymi punktami programu było zwiedzanie najważniejszego obiektu wystawienniczo – konferencyjnego w Rzeszowie –  Areny G2, a także wizyty w firmach ML – System specjalizującej się w produkcji paneli fotowoltaicznych oraz w firmie EME AERO LLC, która jest jednym z największych i najnowocześniejszych centrów serwisowania silników lotniczych.

W kolejnym dniu pobytu na Podkarpaciu, członkowie KRH odwiedzili Krosno, gdzie w Centrum Dziedzictwa Szkła mieli okazję zapoznać się z technologią ręcznego wydmuchiwania szkła, a także złożyli wizytę w firmie Splast, która specjalizuje się w przetwórstwie technicznych tworzyw termoplastycznych, wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, czy budowlanej. Program wizyty zawierał również punkty poświęcone prezentacji walorów turystyczno – krajobrazowych. Przykładem tego była wizyta w Widokowej Winiarni w Komborni.

Kolejny dzień to wizyta w MIELCU, gdzie odbyło się spotkanie z władzami Specjalnej strefy Ekonomicznej oraz wizyta w firmie Bury TECHNOLOGIES – wiodącego producenta rozwiązań multimedialnych dla motoryzacji i telefonii komórkowej.

Program wizyty zawierał również punkty poświęcone prezentacji walorów turystyczno-krajobrazowych. Przykładem tego było zwiedzanie Zamku w Łańcucie – jednej z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych na Podkarpaciu, a także jednego z najważniejszych zamków w Polsce.

Wizyta została przygotowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą.

Organizacja wyjazdowych spotkań zagranicznych dyplomatów z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu to istotne przedsięwzięcie KIG z punktu widzenia promocji gospodarczej Polski. Działania KIG stanowią ważną przesłankę do rozwoju procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

W organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego – wizycie, udział wzięło 33 dyplomatów z 29 krajów, z 5 kontynentów. Delegacji przewodniczył Prezydent KIG Andrzej Arendarski.

Dyplomaci mieli okazję poznać gospodarcze oblicze Podkarpacia oraz innowacyjne i inteligentne specjalizacje regionu.

„Podkarpacie ma ogromne walory. Tu się czuje wielką energię, tu są prężne firmy, które same osiągnęły sukces i potrafią kooperować z najlepszymi firmami na świecie. To jest najlepsza legitymacja, aby ściągnąć tu inne firmy ze świata. Region jest dobrze skomunikowany, ma duży potencjał, dobrze wyszkolone kadry. To niezaprzeczalne atuty” – podkreślił Prezydent Arendarski.

Wizyta rozpoczęła się konferencją w Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym, podczas której zaprezentowano region, jego stolicę oraz istniejące na Podkarpaciu klastry. Poza stolicą województwa, goście odwiedzili także Krosno, Mielec, Baranów Sandomierski oraz Stalową Wolę i działające na tym obszarze Specjalne Strefy Ekonomiczne. Wszędzie spotykali się z władzami lokalnymi i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu.

Zorganizowano także szereg wizyt studyjnych w firmach działających na Podkarpaciu. Goście mieli okazję odwiedzić producenta wysoko precyzyjnych elementów do silników lotniczych oraz innych komponentów dla przemysłu lotniczego – firmę McBraida. W Mielcu poza Inkubatorem Nowych Technologii IN-TECH zorganizowano objazd po Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, odwiedzając Melex A&D Tyszkiewicz, firmę produkującą znane na całym świecie pojazdy elektryczne i wózki golfowe. Nie lada gratką miał być lot pokazowy samolotu M-28, który został odwołany ze względu na złe warunki pogodowe.

Zwiedzanie zamku w Baranowie Sandomierskim było namiastką turystycznej prezentacji regionu. W pięknej Sali Zamku zaprezentowano z kolei Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Przed powrotem do Warszawy włodarze Stalowej Woli zaprosili gości do laboratorium filii Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Wizyta w Uniwheels Production, wiodącego producenta felg ze stopów lekkich była ostatnim etapem tego krótkiego, ale jakże intensywnego programu.

Klub Radców Handlowych przy KIG – zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce odpowiedzialnych za współpracę ekonomiczną i handlową – rozpoczął działalność w 2014 r. Organizacja wyjazdowych spotkań zagranicznych dyplomatów z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnego biznesu to istotne przedsięwzięcie KIG z punktu widzenia promocji gospodarczej Polski. Działania KIG stanowią ważną przesłankę do rozwoju procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Jesteśmy przekonani, że nawiązane interesujące kontakty zaowocują współpracą gospodarczą pomiędzy włodarzami regionu i lokalnymi firmami, a przedstawicielami biznesu z krajów reprezentowanych przez członków Klubu. Kilkoro dyplomatów już zapowiedziało kolejne wizyty na Podkarpaciu z delegacjami przedsiębiorców.

 


Prezentacje towarzyszące Spotkaniu:


Kontakt:

Katarzyna Kaniewska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel.: 22 630 97 07
e-mail: kkaniewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.