Wizyta i rozmowy polskich firm w Istambule. Wkraczamy z impetem w drugie półrocze 2024!

10.07.2024

Kolejna wizyta Krajowej Izby Gospodarczej – tym razem na tureckim gruncie – zakończona sukcesem

W dniach 1-4 lipca br. w Istambule przebywała grupa polskich firm w ramach wizyty zorganizowanej przez Polsko-Turecką Radę Biznesu (PTRB). Spotkanie polskich przedsiębiorców z tureckimi partnerami stanowi kolejny przykład aktywnej działalności Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) na arenie międzynarodowej, tym razem w ramach delegacji zorganizowanej przez PTRB.

PTRB – platforma współpracy polsko-tureckiej

Polsko-Turecka Rada Biznesu, utworzona kilka lat temu z inicjatywy KIG, pełni funkcję organu doradczego, wspierając rozwój relacji gospodarczych między Polską a Turcją. Rada ułatwia nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji pomiędzy polskimi i tureckimi firmami, a także promuje wzajemne inwestycje.

Silna reprezentacja polskich firm w Turcji

Strona polska podczas pobytu w Turcji reprezentowana była przez 7 firm z następujących branż: budowlana (GRAFMET HT), farmaceutyczna  (ADAMED GROUP), maszyny i urządzenia dla rolnictwa (MALOLEPSZY GROUP), transport-spedycja-logistyka (RABEN, SPEED, NTA oraz TRIDENTE).

Rozmowy odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia Tureckich Izb i Giełd Towarowych (TOBB) oraz w Istambulskiej Izbie Handlowej (ITO), która była także gospodarzem spotkań B2B z udziałem polskich i tureckich firm. ITO jest największą izbą handlową w Turcji. Liczy 750 tysięcy członków. Miało też miejsce robocze spotkanie szefa polskiej delegacji w Istambulskiej Izbie Przemysłowej (ISO).

Delegacja polska na czele z amb. Jerzym Drożdżem, Przewodniczącym PTRB, została przyjęta w siedzibie TOBB przez Wiceprezesa TOBB Pana Sekib Avdagic, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Istambulskiej Izby Handlowej (ITO). W rozmowach wziął też udział Pan Mustafa Bayburtlu, Dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej oraz Współpracy Międzynarodowej TOBB. Ze strony polskiej uczestniczył także Pan Marek Nowakowski, Prezes Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej oraz przedstawiciele polskich firm.

Ponad 250 tureckich firm na spotkaniach B2B w ITO: owocne rozmowy i nowe możliwości!

Bardzo ciekawie przebiegły spotkania B2B w siedzibie ITO, w których udział wzięło ponad 250 tureckich firm. Polskie firmy przeprowadziły wiele interesujących rozmów z tureckimi partnerami.

Podczas spotkań w siedzibie TOBB, ITO oraz ISO omówiono możliwości poszerzenia polsko-tureckiej wymiany handlowej oraz relacji biznesowych poprzez organizację kolejnych wydarzeń gospodarczych i promocyjnych w końcu 2024 oraz w 2025 roku.

Amb. Jerzy Drożdż przedstawił propozycję zorganizowania na przełomie listopada i grudnia 2024 w Istambule specjalnego wydarzenia z okazji 100-lecia Polskiej Wystawy Przemysłowej, która zorganizowana została nad Bosforem w 1924 roku. Propozycja została przyjęta z dużym zainteresowaniem przez wiceprezesa TOBB oraz przedstawicieli władz Istambulskiej Izby Handlowej i Istambulskiej Izby Przemysłowej.

W czasie debat w TOBB oraz ITO Prezes Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej (PTIG) Marek Nowakowski przedstawił natomiast ciekawą informację o planowanym na jesień 2024 w Istambule I-szym Polsko-Tureckim Forum Rektorów uczelni wyższych. Projekt, któremu lideruje PTIG wpisuje się w istotny sposób w poszerzenie kanałów współpracy nauki i biznesu w relacjach Polski i Turcji. Temat ten został również bardzo dobrze przyjęty przez tureckich rozmówców.

Na zakończenie pobytu miało miejsce spotkanie szefa polskiej delegacji amb. J. Drożdża z Sekretarzem Generalnym Istambulskiej Izby Przemysłowej (ISO) Panem Haktan Akin.

Mając nadzieję na kolejne owocne kontakty i współprace z tureckimi partnerami należy podkreślić bardzo dobrą organizację spotkań oraz pełen otwartości i wzajemnej sympatii klimat rozmów.

 

 

Fotorelacja

 


 

Kontakt:

Jerzy Drożdż
Ambasador tytularny
Szef Zespołu Doradców w Gabinecie Prezesa KIG
t: +48 22 630 96 00
e: jdrozdz@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.