• A A A

Uzyskaj dofinansowanie na szkolenia i rozwijaj firmę w czasie pandemii

03.11.2020

Pandemia Covid-19 okazała się być sporym wyzwaniem dla wielu branż. Pilne i potrzebne okazały się dodatkowe szkolenia dla pracowników, tak aby mogli oni odpowiedzieć na nowe potrzeby. Uzyskaj dofinansowanie na szkolenia lub doradztwo, dzięki którym twoja firma poradzi sobie w warunkach biznesowych w czasie pandemii.

Dofinansowanie jest realizowane w ramach projektu Akademia Menadżera 2, finansowanego ze środków UE. Projekt jest realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z partnerami CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie.

Kto może skorzystać z dofinansowania:

  • pracownicy MMŚP oraz dużych firm z całej Polski

Jakie sektory mogą ubiegać się o dofinansowanie?

  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
  • odzysk materiałowy surowców,
  • handel,
  • gospodarka wodno-kanalizacyjna i rekultywacja.

Szczegóły na stronie projektu

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.