• A A A

Komunikat o przełożeniu grudniowego spotkania Komitetu Jakości i Normalizacji KIG

28.12.2020

Do Wszystkich Członków Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej oraz Sympatyków.

Szanowni Państwo!

W związku z utrzymującą się pandemią koronawirusa przekładamy nasze tradycyjne spotkanie grudniowe Komitetu Jakości i Normalizacji KIG na rok przyszły.

O terminie posiedzenia naszego Komitetu powiadomimy Państwa w odrębnym komunikacie.

Ponieważ niestety nie spotkamy się tradycyjnie w tym roku – składam Państwu tą drogą jak Najserdeczniejsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Niech ten przyszły Rok 2021 będzie wolny od wszelkich chorób i kłopotów, a także pełen szczęśliwości.

Życzymy Państwu dużo, dużo zdrowia i spokoju.

 

Przewodniczący Komitetu Jakości i Normalizacji KIG

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.