• A A A

Komunikat w sprawie nadzoru nad przewozem wyrobów z aluminium

27.04.2018

Informujemy, że dnia 26 kwietnia 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/640 z dnia 25 kwietnia 2018 r., wprowadzające uprzedni nadzór nad przywozem niektórych wyrobów z aluminium pochodzących z niektórych państw trzecich (Dz.U. UE L 106/7 z 26.4.2018 r.).

Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 27 kwietnia 2018 r.

Niektóre wyroby z aluminium, wymienione w Załączniku I ww. rozporządzenia, dopuszcza się do swobodnego obrotu w Unii dopiero po przedstawieniu dokumentu nadzoru, wydanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Uprzedni nadzór unijny na przywóz niektórych wyrobów z aluminium pochodzących z niektórych państw trzecich rozpoczyna się 15 dni kalendarzowych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.