Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego [26-27.09.2023]

13.09.2023

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

26-27 września w Raszynie-Falentach pod Warszawą odbędzie się konferencja z udziałem m.in. ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której zostaną poruszone tematy aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli w kontekście wojny w Ukrainie, cyberzagrożeń, prognozowanych kryzysów gospodarczych i bezpieczeństwa ekologicznego.

Konferencja bezpieczeństwa

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego

Cele Konferencji:

 • Pokazanie międzynarodowych i krajowych aktualnych determinantów narodowego bezpieczeństwa.
 • Przedstawienie nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, firm i obywateli.
 • Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego po 3 latach pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie.
 • Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
 • Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym, ochroną infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwem i ekologią.
 • Bezpieczeństwo obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 • Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
 • Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie i likwidowanie stanów kryzysowych.
 • Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Wśród prelegentów znajdują się m.in.:

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Dariusz Fabiszewski – Senior Executive, IT, b. IBM Country Manager Poland, b. Cisco Country Manager Poland
 • Ryszard Kalisz – Adwokat, b. Szef Kancelarii Prezydenta RP, b. Członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego
 • prof. dr inż. Artur Kozłowski – Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
 • Janusz Piechociński – b. Wicepremier, minister gospodarki
 • Krzysztof Pietraszkiewicz – b. Prezes Związku Banków Polskich
 • Vincent V. Severski – Pisarz powieści o tematyce szpiegowskiej, były oficer wywiadu
 • prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Stanisław Wziątek – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

KIG będą reprezentowali

 • Piotr Soroczyński – b. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Ekonomista KIG
 • Przemysław Ruchlicki – zastępca dyrektora, Biuro Polityki Gospodarczej KIG


Szczegóły wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie:

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego (swbn.pl)

Rejestracja online

Organizatorzy konferencji:

Konferencja bezpieczeństwa

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.