Konferencja: Czas na ESG! [27-28 września]

24.06.2023

Raportowanie zgodne z #ESRS, #GOZ #Bioróżnorodność, #DI&E, #dekarbonizacja, zarządzanie zrównoważoną organizacją, #greenwashing, finansowanie zielonej transformacji – to zagadnienia będące główną osią tematyczną II edycji konferencji „czas na ESG!”, 27-28 września 2023 r. w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie

W odróżnieniu od innych tego typu wydarzeń, konferencja Czas na ESG ma skupiać się na praktycznym wymiarze przygotowań do wdrażania zmian niezbędnych do realizacji nowych wyzwań w obszarze #ESG. Do grona naszych ekspertów zaprosiliśmy osoby zaangażowane w realizację zielonej (r)ewolucji w firmach, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami: będą to i dobre praktyki, ale i błędy, niepewność i ryzyka z jakimi mierzą się na trudnej drodze do zrównoważonego rozwoju.

Agenda wydarzenia podzielona jest na sesje wspólne i równoległe ścieżki tematyczne. #ESG dotyka każdej sfery działania organizacji, zarówno procesów wewnętrznych, jak i operacji w ramach #łańcucha wartości czy dialogu z interesariuszami. Chcemy poruszyć te kluczowe kwestie i dać uczestnikom możliwość wyboru zagadnień, które są najbliższe codziennej praktyce.

Nasza konferencja to czas na dyskusję – o tym jakie działania należy podjąć już dziś, aby nie przegapić swojej szansy. Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju można traktować jako sytuację wymuszoną regulacjami prawnymi lub jako szansę na innowacyjny rozwój i kreatywne wykorzystanie nowych szans, jakie już pojawiają się na rynku. Nowoczesne technologie, usługi i produkty zgodne z zasadą 6R, Gospodarka Obiegu Zamkniętego mogą stać się początkiem nowych zyskownych biznesów!

Dwudniowa konferencja to nie tylko znakomita merytoryka, ale i czas na networking, możliwość spotkania z innymi profesjonalistami mierzącymi się z tymi samymi wyzwaniami – czas na wymianę doświadczeń, dyskusję i wspólne szukanie rozwiązań palących kwestii. To czas na zainspirowanie się do działania! To Czas na ESG!


Krajowa Izba Gospodarcza jest aktywnym Uczestnikiem procesu wdrażania strategii ESG >>> więcej >>> tutaj
Jako współorganizator konferencji gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny.


Szczegółowe informacje na temat programu, znajdą Państwo na stronie: www.czasnaesg.pl

Kontakt:

Joanna Jamka

Dyrektor działu konferencji

tel. +48 503 455 614; 22 2082125

joanna.jamka@adnakademia.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.