• A A A

Konferencja „Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania”, 30 listopada

22.11.2021

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na konferencję „Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania”, 30 listopada 2021 r. godz. 10.00-14.00 /on-line/

konferencja online

Konferencja łączy różne perspektywy i środowiska: edukatorów, szkoleniowców, pracodawców i organizacje otoczenia biznesu, instytucje rynku pracy, władze samorządowe oraz wszystkich tych, dla których edukacja całożyciowa i zawodowa jest priorytetem. Głównym jej celem jest tworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań bazujących na zaangażowaniu i korzyściach partnerów.
Podczas konferencji znamienici eksperci i praktycy wskażą nadchodzące trendy i wyzwania przed jakimi stoi edukacja w obliczu zmieniającego się świata pracy, przedstawią dobre praktyki w zakresie współpracy szkół z biznesem oraz nowe możliwości i rozwiązania służące jej rozwojowi. Będzie też mowa o kwalifikacjach przyszłości w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych, jak również nie zabraknie prezentacji najnowszych badań dotyczących, między innymi, zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje oraz uczenia się dorosłych.

Eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawią również nowe rozwiązania dla edukacji i rynku pracy tworzone w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Tematyka podzielona jest na trzy bloki, którym będą odpowiadać trzy równolegle toczące się sekcje:

I. Edukacja całożyciowa – nowe trendy, możliwości, wyzwania;
II. Rynek pracy. Kwalifikacje dla rynku pracy – rozwiązania i projekty;
III. Współpraca biznesu i edukacji.

Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji kierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką edukacji zawodowej i całożyciowej, a w szczególności do:
• dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych, doradców zawodowych oraz metodycznych,
• nauczycieli akademickich, przedstawicieli uczelni wyższych,
• przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach,
• przedstawicieli instytucji i organizacji otoczenia biznesu oraz rynku pracy,
• doradców zawodowych, pośredników pracy, szkoleniowców oraz organizatorów różnych form kształcenia.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Regionalne Centrum ds. ZSK działające w regionie łódzkim, zaś współorganizatorami są partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska Izba Firm Szkoleniowych – Przedstawicielstwo Łódzkie oraz Stowarzyszenie Lifelong Learning.

Program konferencji dostępny jest do pobrania – TUTAJ
Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnictwo zapewnia wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez link: https://seminaria-ibe.pl/konferencja3011/
Link do strony konferencji: https://kwalifikacje.edu.pl/edukacja-dla-rynku-pracy/

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.