Konferencja: EKO-JURA – Nauka Przedsiębiorcom [11.04.2024]

14.03.2024

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie zaprasza do udziału w Konferencji „EKO-JURA – Nauka Przedsiębiorcom”, która odbędzie się 11 kwietnia 2024 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechniki Częstochowskiej

 

 

Idea organizacji „EKO-Jura – Nauka przedsiębiorcom” powstała z myślą o stworzeniu platformy wymiany poglądów, doświadczeń w szeroko rozumianej ekologii między biznesem, samorządem, nauką i organizacjami okołobiznesowymi. Konferencja to prelekcje, debata, panele dyskusyjne oraz networking, podczas których uczestnicy zastanowią się jak promować selektywną zbiórkę odpadów i zwiększyć recykling. Działania te mają na celu budowanie postaw proekologicznych i podnoszenie świadomości ekologicznej.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali przedsiębiorcy zainteresowani tematyką przetwarzania i ponownego odzyskiwania odpadów, studenci i uczniowie szkół średnich, przedstawiciele samorządów gospodarczych, Przedstawiciele Urzędu Miasta w Częstochowie, Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Funduszu Górnośląskiego, Regionalnego Funduszu Gospodarczego, przedstawiciele samorządu terytorialnego, urzędów i instytucji otoczenia biznesu, nauki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników. Konferencja jest organizowana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie, Politechniką Częstochowską, Fundacją Przyjazne Prawo w Częstochowie, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu Delegatura w Częstochowie i Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań.

 


 

TERMIN i MIEJSCE: 11.04.2024, godz. 10:00 / Politechnika Częstochowska, Al. Armii Krajowej 19 w Częstochowie

REJESTRACJA na konferencję >>> https://forms.gle/LqNi8MzNir9bJf1ZA

PROGRAM spotkania >>> tutaj

 


 

Kontakt

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Al. NMP 24 lok. 5
42-202 Częstochowa
tel. 34 344 82 58

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.