Konferencja: "Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji. Norma ISO 37001", 1 XII 2016 r.

24.11.2016

konferencja
15 października br. została opublikowania norma ISO 37001 Anti-bribery management systems. Mając na uwadze istotę tej normy, Polski Komitet Normalizacyjny 1 grudnia br. organizuje bezpłatną konferencję poświęconą systemowi zarządzania działaniami antykorupcyjnymi w organizacji. Wydarzenie jest skierowana do instytucji państwowych oraz firm z sektora prywatnego.

Korupcja jest jednym z najbardziej złożonych problemów naszych czasów. Niesie za sobą katastrofalne skutki – osłabianie stabilności politycznej, zwiększanie kosztów prowadzenia biznesu i przyczynianie się do ubóstwa. Na poziomie globalnym jest istotną barierą dla handlu międzynarodowego, zaś w organizacji ma bardzo negatywny wpływ na morale pracowników.

Norma ISO 37001 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use zawiera wymagania i wytyczne dotyczące tworzenia, wdrażania, utrzymania i poprawy systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Dzięki temu organizacja może wykazać, że wdrożyła uznane międzynarodowo dobre praktyki kontroli antykorupcyjnej.

W takcie spotkania zostaną omówione teoretyczne i praktyczne zagadnienia:
•    Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi;
•    Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji;
•    Funkcjonujące systemy compliance – porównanie z wymogami ISO 37001;
•    Skuteczny system zarządzania ryzykiem korupcyjnym;
•    Czy możemy wpływać na normalizację międzynarodową?

Szczegóły na: http://www.pkn.pl/konferencja-1

Patroni honorowi: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,                   Krajowa Izba Gospodarcza.

Patroni medialni: ForumBiznesu.pl, Infor.pl, TVP Info.

Kontakt
konferencje@pkn.pl
22 556 77 39

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.