Konferencja prasowa #wybieramsrodowisko a oni? [14.09.2023]

12.09.2023

#wybieramsrodowisko a oni?

Zapraszamy na konferencję prasową z reprezentantami największych komitetów wyborczych oraz z reprezentacją samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej, która odbędzie się 14 września o godz. 13.30 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4.

Celem projektu #wybiaramsrodowisko, który został zainicjowany tuż po tym jak poznaliśmy datę wyborów jest przedstawienie komitetom wyborczym potrzeb branży komunalnej, wyzwań przed którymi stoi oraz jej siły jako znaczącego pracodawcy oraz istotnego podmiotu gospodarczego. Branża zaspokaja fundamentalne potrzeby wszystkich Polaków, ale mimo to od dekad zmaga się z niedostatecznym zainteresowaniem sprawujących władzę. Politycy nie dostrzegają roli, jaką pełni branża zagospodarowania odpadów, wodno-ściekowa i ciepłownicza. To jednak oni kształtują ramy prawne i uwarunkowania funkcjonowania gospodarki komunalnej. To także od ich decyzji zależy jej rozwój lub zapaść.

Za złe prawo lub jego brak odpowiadają politycy. Skutki ponoszą mieszkańcy:

 • wysokie ceny za korzystanie z usług komunalnych a będą jeszcze wyższe
 • stworzenie warunków dla działalności przestępczej i patologii – tylko za utylizację porzuconych odpadów zapłacimy ponad 16 mld zł (ponad 400 zł na każdego Polaka)
 • brak bezpieczeństwa dostawy wody i ciepła (firmy na progu upadłości)
 • skażone środowisko – powietrze, wody i grunty
 • ogromna luka inwestycyjna wynikająca z zahamowania inwestycji

Za błędy i zaniechania płacą Polacy – pieniędzmi, zdrowiem i życiem

W branży gospodarki wodno-ściekowej, odpadami i ciepłownictwie pracuje 400 tysięcy osób (jeden z największych pracodawców w Polsce) a z usług korzystają wszyscy Polacy. Jaka ma być przyszłość branży, stanu środowiska naturalnego? Jakie zagrożenia stoją przed Polską? Jaki plan na wyjście z impasu mają Ci, którzy chcą rządzić krajem?

Konferencję prasową poprzedzi debata reprezentantów samorządu, izb gospodarczych oraz komitetów wyborczych, którą będzie można śledzić na www.portalkomunalny.pl od godz. 10.30. Uczestnicy konferencji prasowej otrzymają materiały prasowe informujące o przyczynach i kosztach nieprawidłowości w branży gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

#wybieramsrodowisko to inicjatywa:

 • Związku Miast Polskich
 • Związku Gmin Wiejskich RP
 • Krajowej Izby Gospodarczej
 • Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta
 • Polskiej Izby Gospodarki Odpadami
 • Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
 • Rady RIPOK
 • Izby Branży Komunalnej
 • Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
 • kilkunastu regionalnych stowarzyszeń branży wod-kan
 • redakcji „Przeglądu Komunalnego”

Zapraszamy! 14 września o godz. 13.30, siedziba Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4


Kontakt dla mediów:

Paweł Rosiak
T. 798 837570
E-mail: p.rosiak@abrys.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.