• A A A

Konferencja: Wyzwania GOZ a konkurencja na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, 9 listopada

08.11.2022

Wyzwania GOZ a konkurencja na rynku gospodarki odpadami komunalnymi

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Polską Izbą Gospodarki Odpadami oraz Izbą Branży Komunalnej zapraszają na konferencję: „Wyzwania GOZ a konkurencja na rynku gospodarki odpadami komunalnymi”, która odbędzie się 9 listopada w siedzibie KIG oraz wirtualnie.

Wydarzenie ma charakter ekspercki i odbędzie się w formie hybrydowej. W stacjonarnej części spotkania uczestniczyć będzie wąskie grono ekspertów – przedstawicieli izb, organizacji branżowych oraz odpowiedzialnej za sektor gospodarki odpadami, administracji rządowej i samorządowej. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w konferencji wirtualnie, po uprzedniej rejestracji – poniżej:

REJESTRACJA

Głównym celem konferencji jest wypracowanie optymalnych modeli funkcjonowania rynku gospodarowania odpadami wspierających realizację wysokich celów GOZ przez Polskę. Eksperci branżowi wskazują na istnienie wielu  barier rozwojowych, które dzisiaj poważnie utrudniają wdrażanie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w gospodarce odpadami, jak również wskazują na konieczność rozwoju konkurencyjnego rynku, który w sposób najbardziej efektywny będzie w stanie wykorzystać fundusze pomocowe dla wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań na rzecz zagospodarowania odpadów.

Dla realizacji wysokich celów GOZ, w tym budowy nowoczesnej i efektywnej gospodarki odpadami w Polsce, niezwykle istotny jest transparentny i konkurencyjny rynek. Ma to szczególne znaczenie wobec konieczności dokonania wielomiliardowych inwestycji w sektorze gospodarki odpadami w najbliższych latach, w tym przez podmioty z grupy MŚP.


Do pobrania >>> program w formacie PDF


Konferencja pod Patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Partnerzy

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.