Kongres Ekspansywnych Eksporterów [15-16.11.2023]

09.11.2023

15-16 listopada 2023 r., Centrum Kongresowe Targi Kielce

 

Merytoryczne prezentacje, wyspecjalizowane prelekcje, ciekawe panele dyskusyjne oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami i przedsiębiorcami działającymi na rynkach zagranicznych to zasadnicze elementy Kongresu Ekspansywnych Eksporterów.

Wydarzenie będzie okazją do poznania instrumentów finansowania i zabezpieczania ryzyka, pogłębienia zrozumienia międzynarodowych reguł handlu oraz możliwości promocji i współpracy na rynkach zagranicznych, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych. Kongres jest dedykowany eksporterom, którzy działają za granicą i poszukują nowych rynków.

Kongres Ekspansywnych Eksporterów odbędzie się w równolegle z Targami Producentów Marek Własnych Future Private Labels w ośrodku wystawienniczo-konferencyjnym Targi Kielce.

www.kongreseksporterow.org


II edycja Kongresu Ekspansywnych Eksporterów w sesjach:
– Wsparcie w rozwoju działań eksportowych
– Perspektywy rozwoju eksportu i ekspansji na dalekie rynki

W ramach wydarzenia uczestnicy wezmą udział w specjalistycznych prelekcjach i panelach dyskusyjnych czy prezentacjach usług i rozwiązań w handlu zagranicznym.


Kontakt

Adriana Rudnicka
tel.: +48 668 005 030
e-mail: adriana.rudnicka@ewabis.com.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.