Kongres Ekspansywnych Eksporterów, 27 października

04.10.2022

Wyjątkowe wydarzenie łączące przedsiębiorców z sektorem usług branżowych i instytucji publicznych

 

 

Jak efektywnie, bezpiecznie i z powodzeniem rozwijać biznes w tych trudnych czasach?

Merytoryczne prezentacje, wyspecjalizowane prelekcje, ciekawe panele dyskusyjne oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami i przedsiębiorcami działającymi na rynkach zagranicznych to zasadnicze elementy Kongresu Ekspansywnych Eksporterów.

Wydarzenie będzie okazją do poznania instrumentów finansowania i zabezpieczania ryzyka, pogłębienia zrozumienia międzynarodowych reguł handlu oraz możliwości promocji i współpracy na rynkach zagranicznych ale przede wszystkim wspaniałą okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych. Kongres jest dedykowany eksporterom, którzy działają za granicą i poszukują nowych rynków.

Kongres Ekspansywnych Eksporterów odbywa się w połączeniu z Kongresem Bezpieczeństwa Żywności, Kongresem Logistycznym i Kongresem Produkcji Podstawowej – w tym samym dniu, w tym samym miejscu. Dzięki temu uczestnicy Kongresu mają możliwość spotkania z szerokim spektrum zagadnień. Wydarzenia mają formułę hybrydową – możliwe jest uczestnictwo zarówno stacjonarne jak i zdalne.

Zarejestruj się już dziś! Nie zwlekaj – ilość biletów na uczestnictwo stacjonarne jest ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu Ekspansywnych Eksporterów są dostępne na stronie internetowej wydarzenia:

www.kongreseksporterow.org


Program realizowany będzie w 4 ścieżkach tematycznych:

  • Współpraca międzynarodowa
  • Wsparcie dla eksportu
  • Potencjał dla rozwoju eksportu na rynkach azjatyckich
  • Finansowanie i zabezpieczanie transakcji zagranicznych

Kontakt

Adriana Rudnicka
tel.: +48 668 005 030
e-mail: adriana.rudnicka@ewabis.com.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.