Kongres Innowacyjnej Gospodarki

28.09.2016

Wydarzenie mające na celu stworzenie otwartej platformy wymiany opinii pomiędzy wszystkimi uczestnikami-beneficjentami proinnowacyjnych działań w naszym kraju, która posłuży do wypracowania konkretnych rozwiązań, przyspieszających proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu innowacyjnego.

W ciągu siedmiuedycji Kongresu naszymi gośćmi byli wybitni przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki, m.in.: Bronisław Komorowski, Marek Belka, Michał Boni, Jarosław Gowin, Jerzy Hausner, Michał Kleiber, Marcin Korolec, Janusz Lewandowski, Bożena Lublińska-Kasprzak, Mateusz Morawiecki, Waldemar Pawlak, Janusz Piechociński Maria Siemionow, Aleksander Wolszczan, a także największych innowacyjnych firm takich jak ORANGE, PGNiG, AREVA, Medtronic, Citi Handlowy, PKO Bank Polski, PKN Orlen, Facebook, Kapsch czy Roche Pharmaceuticals..

Gośćmi specjalnymi byli m.in. Francis Fukuyama, laureat Nagrody Nobla Joseph E. Stiglitz czy Charles Landry.

Podczas VI edycji (2015), której hasłem było: „Answer the Future”, szczególnie dużo uwagi poświęcono projektowi reformy kulturowej, koniecznej, aby pchnąć Polskę w kierunku zasadniczych zmian społęcznych i gospodarczych. Podczas VI Kongresu zaprezentowano przygotowywany kilka miesięcy raport, przygotowany pod redakcją Jacka Żakowskiego przez zespół ekspertów i ekspertek: Edwina Bendyka, Janusza Czapińskiego, Przemysława Czaplińskiego, Annę Gizę-Poleszczuk, Roberta Kwaśnicę, Jarosława Makowskiego, Radosława Markowskiego, Mirosławę Marody, Elżbietę Mączyńską, Andrzeja Olechowskiego i Jacka Santorskiego. Raport przedstawia analizę stanu faktycznego, wskazuje główne „hamulce” w poszczególnych dziedzinach (m.in. szkole i nauce, systemie politycznym gospodarce i systemie społecznym) i prezentuje plan działań naprawczych. Cały raport dostępny jest TUTAJ w formacie PDF i audio.

VII edycja Kongresu Innowacyjnej Gospodarki odbyła się 8 i 9 czerwca 2016 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Debata skupiona była na czterech głównych obszarach: Digital, Smart Cities, Zdrowie oraz Innowacyjna infrastruktura. Gościem specjalnym VII edycji była Nicola Mendelsohn, wiceprezes Facebook na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Kongres Innowacyjnej Gospodarki

09.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.