Kongres Makroekonomiczny [22-23.11.2023]

19.11.2023

Jakie wyzwania stoją przed Polską, Europą i Światem?

Kongres Makroekonomiczny jest flagowym projektem Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii oraz owocem jego wieloletniej współpracy z Instytutem Studiów Ekonomiczno-Społecznych. Konferencja organizowana jest od 2013 roku, a podczas każdej edycji skupia światowej sławy ekspertów. W tym roku tematem przewodnim będzie „Nowe otwarcie: Jakie wyzwania stoją przed Polską, Europą i Światem”. W ramach XI Kongresu Makroekonomicznego, uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć od czołowych polskich i światowych ekonomistów dyskusje na tematy: polityki pieniężnej, widma recesji, wyzwań czekających handel międzynarodowy.

Recesja czy wzrost? W jakim kierunku podąży Polska i Świat?

Żyjemy w czasach niepewności co do przyszłości. Świat jest coraz mniej przewidywalny, pojawiają się czarne łabędzie, takie jak COVID-19, które mają kolosalny wpływ na rzeczywistość i często odwracają bieg historii. Obecnie jesteśmy na etapie popandemicznym oraz pierwszym szoku wywołanym wybuchem wojny w Ukrainie. Wielu ekonomistów i ekonomistek próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja makrokonomiczna w Polsce i na świecie. Czy czeka nas okres hossy czy bessy? Czy wyszliśmy już z okresu spowolnienia gospodarczego?

Czy Europa gra w swojej lidze? Konkurencyjność i potencjał gospodarczy Unii.

Unia Europejska jest jedną z trzech największych gospodarek świata, jednakże w przeciągu ostatnich dekad znacząco utraciła swoją pozycję gospodarczą na rzecz Stanów Zjednoczonych oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Na panelu poruszone zostaną kwestie związane ze zmianami, jakie muszą wejść w życie w Unii w celu odbudowy pozycji światowej rynków Europejskich. Spodziewać się można także dyskusji o zagrożeniach oraz potencjalnych szansach, jakie można znaleźć w szybko zaostrzającej się polityce ekologicznej UE. Czy Europa będzie mogła wypracować swoją własną ścieżkę rozwoju, czy będzie jednak zmuszona do nieustannego podążania za przykładem swoich konkurentów?

Znaczenie rynku kapitałowego dla konwergencji Polski

Handel międzynarodowy dużo ucierpiał wskutek pandemii i do dzisiaj nie powrócił do szczytowego wolumenu. Przerwanie łańcuchów dostaw obnażyło kruchość światowej gospodarki. Do tego znajdujemy się w czasach nawrotu wojen handlowych, rywalizacji w dotowaniu przemysłów nowoczesnej technologii, niedoborów surowców krytycznych i ogólnego nawrotu protekcjonizmu. Prelegenci będą zastanawiać się, jaki powinien być model handlu międzynarodowego, który byłby bardziej odporny na nieprzewidziane zmiany w rzeczywistości gospodarczej.

Zapraszamy!

22 listopada
Aula A Budynek A
Szkoły Głównej Handlowej
ul. Rakowiecka 24
Rozpoczęcie o godzinie 12:30

23 listopada
Aula A Budynek A
Szkoły Głównej Handlowej
ul. Rakowiecka 24
Rozpoczęcie o godzinie 12:30

 


Bezpośredni kontakt z koordynatorem Kongresu:

Piotr Kamiński
e-mail: piotrkaminski03@interia.pl
tel: +48 694 067 749


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.