Konkurs: CSR & ESG Activation Excellence Awards Poland 2023

10.10.2023

KONKURS na najlepsze kampanie marketingowe i aktywacje csr/esg

Konkurs CSR i ESG

Aby biznes i organizacje pozabiznesowe jak najwięcej mówiły o tym, co robią dla zrównoważonego rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z firmą badawczą IRCenter, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i agencją informacyjną Newseria ogłosiły konkurs, który ma wyróżnić najlepsze kampanie firm, samorządów, NGO-sów i innych instytucji, zainspirowane realnymi działaniami na rzecz CSR i ESG.

Wdrożenie ESG w przedsiębiorstwach staję się coraz ważniejszym czynnikiem, dotyczy to dużych firm, ale również tych mniejszych, które swoimi łańcuchami dostaw są powiązane z liderami rynku. Wkrótce pytania o ślad węglowy, neutralność klimatyczną firmy, czy przestrzeganie praw człowieka, będą podstawowymi zagadnieniami w trakcie rozmów biznesowych między kontrahentamimówi Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, pomysłodawczyni Komitetu KIG ds. ESG i Szkoły ESG, realizującej szkolenia na temat transformacji klimatycznej, a w szczególności wyzwań i wymagań, wynikających z regulacji Komisji Europejskiej oraz nowelizacji ustaw na poziomie krajowym.

Z badań przeprowadzonych przez agencję badawczą IRCenter wynika, że Polacy są sceptyczni wobec inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju, a średnio co trzeci w ogóle nie rozumie o co w nich chodzi, dlatego też stały się one motywacją do stworzenia konkursu na najlepsze kampanie zainspirowane realnymi działaniami CSR i ESG.

Sceptycyzm Polaków wobec działań dotyczących zrównoważonego rozwoju często wynika z faktu, że firmy i marki nie potrafią ich właściwie zakomunikować. – Wiele firm w ogóle nie mówi o swoich działaniach CSR i ESG albo mówi w zły sposób, który jest niezrozumiały i nieatrakcyjny dla konsumenta – uważa Janusz Sielicki, partner w IRCenter – dlatego: #MówcieCoRobicie

 

Konkurs CSR ESG

Konkurs propaguje promowanie działań CSR i ESG w Polsce i docenia najlepsze kampanie marketingowe i komunikacyjne, inspirowane realnymi działaniami CSR i ESG. Główne cele konkursu:

  • zaprezentowanie szerokiej publiczności Aktywacji najlepiej postrzeganych przez odbiorców w Polsce
  • wzmocnienie pozytywnego nastawienia biznesu i organizacji pozabiznesowych do komunikacji działań CSR/ESG
  • uhonorowanie twórców najwyżej ocenionych przez respondentów projektów komunikacyjnych i marketingowych poruszających tematykę CSR/ESG
  • zweryfikowanie merytoryczne źródła powstania Aktywacji, celów i efektów komunikacji

Szczegółowych program >>> TUTAJ

 

Konkurs adresowany jest do firm i organizacji pozabiznesowych podejmujących tematykę odpowiedzialnego biznesu CSR/ESG w swoich aktywnościach i komunikacji skierowanej tak do interesariuszy wewnątrz organizacji, jak do klientów, dostawców i odbiorców zewnętrznych.

Każda firma i organizacja pozabiznesowa może zgłosić swoje Aktywacje do konkursu, liczba zgłoszeń jest nieograniczona.

 

Konkurs CSR ESG

W konkursie na najlepsze kampanie marketingowe i Aktywacje CSR/ESG w 2023 roku przyjmujemy zgłoszenia w dwóch kategoriach „Biznes” i „Organizacje pozabiznesowe”

Czekamy na zgłoszenia od przedsiębiorców, firm, organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej, samorządów, które podejmują tematykę CSR/ESG oraz tworzą i realizują w tej dziedzinie Aktywacje upublicznione w 2023 roku. Zgłoszenia można dokonać (wyłącznie on-line) rejestrując się na stronie www.esgcsrkonkurs.pl, a następnie wypełniając Formularz zgłoszeniowy i załączając Aktywację. O przyjęciu zgłoszenia do konkursu oraz o wszystkich kwestiach technicznych związanych z przesłanym materiałem poinformujemy Państwa mailowo.

 

Każdego rodzaju aktywacje

Aktywacja to każde działanie informacyjne skierowane do odbiorców przybierające dowolną formę wyrażenia oraz przekazania danych i informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności biznesu i ESG.

Aktywacjami są również komunikaty, które zwracają uwagę na istotne wyzwania społeczne lub środowiskowe, które inspirują, zachęcają do działania, proponują rozwiązania, podnoszą świadomość społeczną dotyczącą ww. zagadnień.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

 

Aktywacje i kampanie marketingowe zostaną poddane badaniu ilościowemu, jak również merytorycznej ocenie przez zespół ekspertów. Badanie ilościowe zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków. Metodologia badania zbudowana jest w oparciu o wskaźnik CSR/ESG Power Index, który będzie podstawą oceny odpowiedzi udzielanych przez respondentów.  Więcej informacji w regulaminie konkursu.

 

Jerzy Tyczyński
jerzy.tyczynski@ircenter.com
kom. +48 606 925 945

 


Krajowa Izba Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom szereg usług doradczych i strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Więcej informacji o naszej działalności w tym obszarze >>> tutaj


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.