• A A A

Konkurs dla reportażystów "Od samorządu do samorządności"

28.06.2019

Sondaże się mylą. Socjologowie się mylą. Politolodzy się mylą. A reportażyści wiedzą. Mają któryś tam zmysł pozwalający im znaleźć, zobaczyć, opisać  to, co jest istotą ludzkiego doświadczenia. Dlatego właśnie reportażystów poprosiliśmy aby opisali polską drogę „Od samorządu do samorządności”.

Jacek Żakowski, Przewodniczący Jury

Minęło 40 lat od utworzenia w Polsce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 30 lat od powstania samorządu gospodarczego i ponad 20 lat od reformy samorządu lokalnego. Idea samorządu nie wystarczyła jednak do stworzenia społeczeństwa, w którym obywatele czują się jak u siebie w domu. Wywalczone podstawowe prawa i wartości to jedynie fundament. Nie zbudujemy naszego państwa bez więzi lokalnych, poczucia wspólnoty, kapitału społecznego, inkluzji politycznej czy wreszcie społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego wychodząc od samorządu, powinniśmy zwrócić się w kierunku samorządności.

W 30-lecie istnienia Krajowa Izba Gospodarcza ogłasza Konkurs dla reportażystów na temat pozytywnych przykładów społecznej, samorządowej, gospodarczej samorządności z ostatnich 30 lat. Chcielibyśmy, by uczestnicy Konkursu odnieśli się do jednego z obszarów tematycznych:

  • Samorządność biznesu, samorządność w firmie
  • Samorządność obywateli: organizacje społeczne
  • W kierunku decydowanie o sobie: samorząd lokalny, społeczności lokalne
  • Społeczni strażnicy demokracji

Harmonogram:

I etap: nadsyłanie abstraktów (do 31.07.2019)

II etap: wybór abstraktów przez Jury (po 3-5 w każdej kategorii) (13.09.2019)

III etap: czas na nadsyłanie reportaży (do 18.11.2019)

IV etap: ogłoszenie Finalistów Konkursu (do 31.12.2019)

V etap: uroczysta zakończenie Konkursu podczas 30-lecia KIG (kwiecień 2020)


Jury:

Konrad Ciesiołkiewicz – Komitet Dialogu Społecznego KIG

Dorota Groyecka – „Non/Fiction”

Katarzyna Sekutowicz – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Ewa Siwek – Krajowa Izba Gospodarcza

Grzegorz Sroczyński – Tok FM

Jacek Żakowski – „Polityka”, Przewodniczący Jury


Nagroda:

4 000 zł brutto dla finalistów konkursu

Publikacja książkowa


Zgłoś się do Konkursu!

Załącznik 1: Regulamin

Załącznik 2: Prezentacja


Partnerzy medialni: