• A A A

Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2019”

26.08.2019

Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2019”.

Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego Polski.

Udział w Konkursie mogą zgłaszać firmy polskie i zarejestrowane w Polsce firmy zagraniczne oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i krajów, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 20 października 2019 r.

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.laurinnowacyjnosci.pl.