• A A A

Konkurs o Nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

18.02.2020

Dziś ogłoszony został Konkurs o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.
Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z wyżej wymienionego zakresu. Prace magisterskie na konkurs należy nadsyłać w terminie do 31 marca 2020 roku.
Dla Zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Informacje dotyczące konkursu: www.prezydent.pl