• A A A

Konsultacje: obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

07.04.2021

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło proces konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana dotyczy m.in. pobierania opłaty opakowaniowej przez sprzedawców detalicznych, zakazu wprowadzania do obroty niektórych rodzajów opakowań i możliwości (albo obowiązku) wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela.

Projekt został opublikowany 1 kwietnia, Ministerstwo wyznaczyło 21 dni na jego konsultacje.

Jeżeli chcą Państwo przekazać swoje uwagi za pośrednictwem KIG, proszę o ich przesłanie do 19 kwietnia (poniedziałek) na adres bpg@kig.pl.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305

 

Kontakt

Biuro Polityki Gospodarczej KIG
tel. 22 630 97 60
e-mail: bpg@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.