• A A A

Kontrola importu UE - Wielka Brytania

16.03.2021

Wielka Brytania ogłasza nowy harmonogram kontroli granicznej importu towarów

Kontrola importu UE - Wielka Brytania

Pierwotny harmonogram obejmował stopniowe wprowadzanie kontroli importu z UE do Wielkiej Brytanii, aby zapewnić firmom czas na przygotowanie się do zmian. Decyzję o etapowym podejściu podjęto w oparciu o skutki pierwszej fali COVID. Dziś wiemy, że zakłócenia spowodowane przez COVID trwały dłużej i były głębsze, niż początkowo zakładano. W związku z powyższym, rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję o aktualizacji pierwotnego harmonogramu.

W związku z tym powstał nowy i przejrzysty harmonogram wprowadzenia kontroli:

 • Wymogi uprzedniego zgłaszania produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) i żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) zaczną obowiązywać 1 października 2021 r. Wymogi dotyczące eksportowego świadectwa zdrowia dla POAO a niektóre PUPZ wejdą w życie tego samego dnia.
 • Deklaracje celne importowe nadal będą wymagane, ale możliwość korzystania z odroczonego zgłoszenia, w tym składania zgłoszeń uzupełniających do sześciu miesięcy po imporcie towarów, została przedłużona do 1 stycznia 2022 roku.
 • Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla importu nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 roku.
 • Fizyczne kontrole SPS dla POAO, niektórych PUPZ i HRFNAO nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r. W tym momencie będą się one odbywać w punktach kontroli granicznej.
 • Fizyczne kontrole SPS w zakładach o wysokim priorytecie będą kontynuowane w miejscach przeznaczenia do 1 stycznia 2022 r., kiedy to zostaną przeniesione do punktów kontroli granicznej.
 • Od 1 stycznia 2022 r. Wymóg wstępnego powiadamiania, świadectw fitosanitarnych i kontroli dokumentów zostanie rozszerzony na wszystkie objęte regulacjami rośliny i produkty roślinne (tj. Nie tylko te, które mają „wysoki priorytet”).
 • Od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywać się kontrole żywych zwierząt oraz wszystkich roślin i produktów roślinnych objętych regulacjami (tj. Nie tylko tych, które mają „wysoki priorytet”).

Informujemy, że wymagania dotyczące handlu między Wielką Brytanią a UE, które zostały już wdrożone 1 stycznia 2020 r., pozostaną aktualne.

Będziemy nadal intensywnie współpracować z przedsiębiorstwami, aby wspierać je w dostosowywaniu się do nowych, już obowiązujących, wymagań i przygotowywać się do nowych wymagań określonych powyżej, tak aby mogły one nadal z powodzeniem prowadzić działalność handlową w ramach nowych ustaleń.

Uprzejmie prosimy o udostępnienie tych informacji swoim kontaktom i partnerom biznesowym, którzy również handlują z Wielką Brytanią. Poniższe linki internetowe są obecnie aktualizowane, aby odzwierciedlić nowy harmonogram.

W przypadku pytań dotyczących handlu między Polską a Wielką Brytanią prosimy o kontakt z naszym zespołem w Ambasadzie Brytyjskiej: Poland.KeepBusinessMoving@fcdo.gov.uk

Kampania informacyjna Keep Business Moving – informacje ogólne 

 • https://www.gov.uk/eubusiness – tu dowiedzą się Państwo, co trzeba wiedzieć, jeżeli chodzi o import, eksport, podatki, cła, świadczenie usług, pracę i dane osobowe.
 • https://www.gov.uk/transition – prosimy o skorzystanie z brexitowego narzędzia w celu uzyskania spersonalizowanej listy niezbędnych działań.
 • https://www.gov.uk/guidance/trader-support-service – jeżeli przewożą Państwo towary pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią Północną, ten Pomocnik Handlowca przeprowadzi Państwa przez wszelkie zmiany związane z realizacją protokołu w sprawie Irlandii Północnej.

Funkcjonowanie granicy    

Przewodnik importowo-eksportowy – działania związane z importem i eksportem towarów pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską od 1 stycznia 2021 roku krok po kroku.

Przewodnik przewoźnika drogowego – informacje dla firm transportowych i kierowców komercyjnych przewożących towary pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską.

Strona internetowa rządu polskiego   

 • brexit.gov.pl – tu znajdą Państwo specjalny przewodnik dla przedsiębiorców pod tytułem „Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku”.

Jak uzyskać brytyjski numer EORI   

Ustalenie warunków handlu dla Państwa firmy   

Siedziba w Wielkiej Brytanii (do celów podatkowych)

Jak może Państwu pomóc pośrednik celny lub agent  

 

Zagadnienia szczegółowe

TOWARY KONTROLOWANE   

ŻYWNOŚĆ I ROLNICTWO  

Kontrola sanitarna i fitosanitarna   

Zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego 

Oznakowanie żywności i napojów   

TOWARY PRZEMYSŁOWE  

Oznaczenia CE i UKCA / Regulacje dotyczące towarów przemysłowych   

Przemysł motoryzacyjny

Chemikalia

Kosmetyki

 1. https://www.gov.uk/guidance/eu-business-exporting-to-the-uk#cosmetic-goods
 2. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/936674/Guide-to-cosmetics-2013.pdf

Leki

Elektronika i maszyny 

Metale i inne materiały   

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Brytyjski eksport towarów o znaczeniu strategicznym   

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)

Usługi finansowe   

Przepływ danych  

Usługi telekomunikacyjne i informacyjne    

Uznawanie kwalifikacji   

Usługi i inwestycje

Imigracja

 1. https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.pl (punktowy system imigracyjny – informacja w języku polskim)

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.