Krajowa Debata poświęcona przyszłości Europy, 17 listopada

18.10.2021

KIG uczestnikiem Krajowej Debaty poświęconej przyszłości Europy

Krajowa Debata poświęcona przyszłości Europy, 17 listopada

Debata jest ogólnoeuropejską inicjatywą Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej i obejmuje debaty oraz panele dyskusyjne, dotyczące przyszłości i kierunku rozwoju Unii Europejskiej. W wydarzeniu wezmą udział: Pan Konrad Szymański, Minister ds. UE oraz Pan Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i obejmie następujące tematy: transformacja klimatyczna, transformacja cyfrowa, rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, zdrowie, rola Unii Europejskiej w świecie oraz migracje. Debata odbędzie się w formule online, a wybór osób do grup debatujących zostanie dokonany anonimowo, na podstawie kryteriów, które pozwolą na reprezentatywny dobór osób.

Wynikiem pracy warsztatowej, będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które zostaną przedstawione przedstawicielom polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej.
Wypracowane propozycje zostaną umieszczone na platformie internetowej Konferencji.

Więcej na temat współpracy międzynarodowej KIG

 

Kontakt
Aneta Stefańczyk
Krajowa Debata

info@krajowadebata.pl

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.