Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji apeluje o wsparcie Ukrainy

01.03.2022

W wyniku rosyjskiej agresji, polskie organizacje przedsiębiorców lawinowo apelują w obronie Ukrainy

 

Biznes postuluje m.in. o nałożenie bolesnych sankcji gospodarczych na Rosję oraz wsparcie narodu ukraińskiego, w tym pomoc materialną, a także otoczenie opieką przybywających do Polski.

Do postulujących Organizacji dołączyła także Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, apelując m.in. o podjęcie następujących działań:

  • udzielenia pomocy wojskowej i gospodarczej w takiej skali, która zmusi wojska rosyjskie do wycofania się z całego terytorium Ukrainy,
  • trwałego zablokowania wszystkich kanałów informacyjnych umożliwiających prowadzenie wojny informacyjnej,
  • utrzymywania pełnej blokady gospodarczej, aż do czasu uzyskania gwarancji naprawienia szkód wojennych,
  • wdrożenia programu bardzo szybkiego zmniejszania importu wszelkich surowców paliwowych, paliw i produktów energochłonnych,
  • przyspieszenia transformacji energetycznej, a w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE poprzez wzmocnienie rynku inwestycyjnego w OZE, magazyny energii, gospodarkę wodorową,
  • systemowego podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury sieciowej,
  • trwałego zamknięcia wszelkich możliwości finansowania jakichkolwiek organizacji ze środków pochodzących z Rosji,
  • rozpoczęcia śledztwa i zbierania dokumentacji niezbędnej do postawienia w stan oskarżenia i skazania wszystkich winnych ataku na Ukrainę,
  • powrotu do normalnej współpracy gospodarczej po ustanowieniu porządku prawnego gwarantującego pokojowe rozwiązywanie sporów i pewność obrotu gospodarczego

Wg KIGEiT konflikt zbrojny w Ukrainie, a przede wszystkim reakcja na inwazję rosyjską na ten kraj, „jednocześnie zamyka i otwiera nowy etap w stosunkach międzynarodowych na świecie w każdym ich wymiarze – politycznym, gospodarczym i militarnym (…) By skutecznie zapobiec nadchodzącej katastrofie trzeba zrozumieć, że nie jest to samodzielna decyzja Putina. Ta wojna to realizacja interesów korporacji energetycznych, surowcowych i zbrojeniowych Rosji. Nie powinniśmy mieć nadziei, że Rosja jako państwo będzie w tym konflikcie osamotniona. W mniej lub bardziej jawnej formie wspierają ją siły gospodarcze, które doskonale rozumieją, że Green Deal to spadek wartości całego górnictwa i przemysłu opartego na technologiach węglowodorowych. Elita polityczno-gospodarcza Rosji jasno informuje, że celem tej wojny jest likwidacja opozycji demokratycznej w samej Rosji i ustrojów demokratycznych we wszystkich krajach sąsiedzkich. Chcą o dziesięciolecia opóźnić zieloną transformację technologiczną, by utrzymać źródła finansowania obecnej władzy”.

Treść Stanowiska wraz z omówieniem przyczyn i skutków rosyjskiej agresji >>> TUTAJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.