Krajowa Izba Gospodarcza Partnerem projektu DIGI4SME

14.10.2021

Digi4SME – Digital Competences of VET Trainers for SME

DIGI4SME (Kompetencje cyfrowe trenerów VET dla MŚP) to 24-miesięczny projekt finansowany w ramach programu Erasmus+, którego celem jest rozszerzenie kompetencji cyfrowych trenerów VET prowadzących szkolenia dla MŚP poprzez zastosowanie i promowanie ram DigCompEdu (EC, 2017). Wielu trenerów VET nie jest gotowych do prowadzenia edukacji online, ponieważ nie posiadają oni żadnych lub wystraczających umiejętności cyfrowych lub kompetencji do prowadzenia szkoleń online. Projekt ma na celu zmianę tej sytuacji poprzez podniesienie ich umiejętności, tak aby mogli zapewnić wysokiej jakości inkluzyjną i innowacyjną edukację cyfrową dla MŚP.

Celem projektu jest stworzenie materiałów szkoleniowych w sześciu głównych obszarach tematycznych:

  • Profesjonalna współpraca
  • Tworzenie i modyfikowanie zasobów cyfrowych
  • Zarządzanie, ochrona i udostępnianie zasobów cyfrowych
  • Wspólne uczenie się
  • Samoregulacja nauki
  • Strategie oceny

Koordynatorem projektu jest Diciannove Società Cooperativa (Genua, Włochy), a organizacjami partnerskimi: STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (Polska), LABC S.R.L. (Włochy), KAINOTOMIA & SIA EE (Grecja), SC Ludor Engineering SRL (Rumunia), INSTALOFI LEVANTE SL (Hiszpania) oraz KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA (Polska).

Zachęcamy do odwiedzenia strony www projektu: https://digi4sme.eu/#project-section

 

Kontakt
Monika Sasiak

Koordynator Projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranicą
22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.