• A A A

Krajowa Izba Gospodarcza ponawia wniosek do Ministra Janusza Cieszyńskiego w sprawie prac nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

29.10.2021

W związku z opublikowaniem 13 października 2021 r., nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, Krajowa Izba Gospodarcza przekazała szczegółowe uwagi do Projektu

W piśmie kierowanym do Ministra Janusza Cieszyńskiego, Krajowa Izba Gospodarcza wskazuje, że prace legislacyjne przebiegają zbyt szybko i nie uwzględniają konieczności przeprowadzenia rzetelnej debaty publicznej, podkreślając jednocześnie, że projekt nie został skierowany do społecznych konsultacji z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

Dodatkowo, KIG wskazuje w piśmie, że wprowadzona procedura wykluczenia niektórych dostawców usług, produktów i procesów ICT, może istotnie wpłynąć na relacje handlowe między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, integratorów, vendorów oraz dostawców urządzeń i oprogramowania, a przygotowany Projekt nie zawiera zaktualizowanej oceny skutków regulacji w tym zakresie.

Krajowa Izba Gospodarcza podkreśla, że uwagi zgłoszone przez przedsiębiorców różnych branż, powinny zostać uwzględnione i poprzedzone merytoryczną dyskusją a okres vacatio legis powinien wynosić 24 miesiące.

Zobacz całe pismo do Ministra Janusza Cieszyńskiego

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.