• A A A

Krajowa Izba Gospodarcza wśród najlepszych zespołów analitycznych na świecie

12.05.2020

Instytut badawczy Focus Economics co roku ogłasza zestawienie najlepszych zespołów analitycznych oraz autorów prognoz – Analyst Forecast Awards. Docenia w ten sposób twórców najbardziej trafnych analiz dla PKB, inflacji czy kursów walutowych dla różnych krajów i regionów świata. Na podium stanęła Krajowa Izba Gospodarcza: Instytut wyróżnił prognozy zespołu analitycznego KIG pod kierunkiem Głównego Ekonomisty KIG – Piotra Soroczyńskiego.

Publikując swoje zestawienie, Focus Economics dokonał oceny trafności prognoz ankietowanych zespołów analitycznych za rok 2019. Pod uwagę brane były takie parametry makroekonomiczne, jak: produkt krajowy brutto, inflacja, kursy walutowe, stopy procentowe, wynik budżetu, bilans obrotów bieżących.

Zespół analityczny Krajowej Izby Gospodarczej znalazł się na podium przynajmniej w jednej z wymienionych kategorii, w przypadku takich krajów jak:

Białoruś: bilans obrotów bieżących − I miejsce; kursy walutowe − II miejsce,

Niemcy: produkt krajowy brutto − III miejsce,

Polska: produkt krajowy brutto − I miejsce; wynik budżetu − III miejsce,

Rosja: inflacja − I miejsce,

Ukraina: kursy walutowe − II miejsce; bilans obrotów bieżących − III miejsce.

Biuro Polityki Gospodarczej i Spraw Członkowskich pod kierunkiem Głównego Ekonomisty KIG Piotra Soroczyńskiego przygotowuje raporty makroekonomiczne, analizy, prognozy, zestawienia sytuacji w branżach, prowadzi szkolenia, bierze udział w opiniowaniu założeń do projektów ustaw i strategii, jak również samych projektów aktów prawnych. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami badawczymi.

Focus Economics jest jedną z wiodących organizacji badawczych na świecie. Z jej raportów korzystają najważniejsze międzynarodowe korporacje, agencje rządowe, instytucje finansowe, instytucje publiczne, w tym np. Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny czy Bank Światowy. Agencja dostarcza analiz dla 130 krajów świata.