Krajowa Izba Gospodarcza - Partnerem Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu 2022

06.09.2022

#TOB2022 pozwoli zrozumieć czym jest ESG, CSR oraz jaką rolę odgrywa koncepcja zrównoważonego rozwoju w biznesie

Prowadzenie biznesu zgodnie z najwyższymi standardami w tym środowiskowymi i społecznymi jest bardzo ważną postawą zarówno dla nas, jak i naszych członków, dlatego Krajowa Izba Gospodarcza została Partnerem 8. edycji Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu (#TOB2022) organizowanego przez CSRinfo.

Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2022 to pięć dni niezwykłych spotkań w tematyce związanej z ESG, zrównoważonym rozwojem oraz innowacjami w odpowiedzialnych strategiach firm. Każdy dzień to solidna dawka inspiracji poświęcona konkretnemu obszarowi z zakresu ESG, począwszy od kwestii ładu korporacyjnego, raportowania ESG oraz planowania strategii, po obszary społeczne oraz środowiskowe. Podczas prelekcji oraz paneli dyskusyjnych czekają na uczestników ciekawe rozmowy z ekspertami oraz praktykami, którzy jak nikt inny rozumieją aktualne potrzeby rynku, a ESG jest już dla nich nieodłącznym elementem nowoczesnej strategii biznesowej.

Seria spotkań oraz warsztatów z pewnością pomogą każdemu lepiej zrozumieć czym jest ESG, CSR oraz jaką rolę odgrywa koncepcja zrównoważonego rozwoju w biznesie.

To tematy zyskujące niezwykłą popularność w ostatnich latach związaną z rosnącą świadomością społeczeństwa oraz szukaniem nowych – lepszych systemów funkcjonowania przedsiębiorstw. Odpowiedzialne praktyki nie są już jedynie działaniami wizerunkowymi, a firmy stosujące je na co dzień udowadniają, że da się pogodzić ekspansję z poszanowaniem dla ludzi i środowiska, co zaskakująco pozytywnie odbija się na wynikach finansowych. Ze względu na nowe wymagania legislacyjne wprowadzane przez Radę Unii Europejskiej, obejmujące coraz większą liczbę spółek i organizacji, raportowanie kwestii ESG staje się dla nich nieuniknionym prawnym obowiązkiem. Z drugiej strony prezentacja takich działań stała się niezwykle ważnym kryterium oceny dla inwestorów, gdyż te wyniki pokazują im m. in. stabilność, a zarazem potencjał do rozwoju firm.


#TOB2022 to wydarzenie skierowane do przedstawicieli biznesu, inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, wyższej kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, public affairs oraz komunikację korporacyjną, analityków, specjalistów ds. CSR/ESG, administracji publicznej i środowiska akademickiego. Jednocześnie wydarzenia #TOB2022 będą interesujące dla wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie CSR/ESG oraz roli zrównoważonego rozwoju we współczesnym świecie.

📅 Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-28 października 2022 r. w formule online. Udział we wszystkich spotkaniach jest dla uczestników bezpłatny.

Już dziś możesz dokonać rejestracji na stronie: https://tob2022.csrinfo.org/

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.