Królestwo Eswatini poszukuje partnerów z branży odnawialnych źródeł energii [SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE]

25.08.2020

Agencja Promocji Inwestycji z Eswatini informuje o przetargu ogłoszonym przez Urząd ds. Regulacji Energii w Eswatini ESERA i zaprasza polskie firmy do zainteresowania się oraz rozważenia udziału o uczestnictwie w postępowaniu w zakresie energii odnawialnych (40 MW Biomass Tender) ESERA/RFP/06/2020-2021.

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji organizatorzy z Eswatini zapraszają do spotkania w formule online na platformie Zoom w dniu 26 sierpnia  br o godz. 07.45. Zaproszenie do udziału w spotkaniu online oraz bliższe informacje przekazujemy w załączeniu.

Królestwo Eswatini, to niewielkie państwo śródlądowe usytuowane na południu kontynentu afrykańskiego, graniczące z RPA i z Mozambikiem. Podczas misji gospodarczej zorganizowanej przez Krajową  Izbę  Gospodarczą w 2019 r. do RPA, uczestnicy polskiej delegacji wzięli udział w spotkaniu z delegacją Królestwa Eswatini, w tym przedstawicielami Agencji Promocji Inwestycji EIPA, w trakcie przygotowań jest planowana wizyta delegacji biznesowej z Eswatini w Polsce , misja  polskich przedsiębiorców do Eswatini została przesunięta na 2021 rok.

Invitation to a virtual launch of 40MW Biomass Tender
Procurement of New Generation Capacity – Biomass

KONTAKT:

KIG Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamonczyk – Z-ca Dyrektora
tel: 22 6309773
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.