Kształcenie zawodowe w Polsce: Kadry dla przemysłu. Debata KIG [28.05.2024]

21.05.2024

Polskie firmy borykają się z rosnącymi brakami kadrowymi. Kształcenie zawodowe staje się kluczowe dla rozwoju gospodarki i zaspokojenia potrzeb rynku pracy. W odpowiedzi na te wyzwania, 28 maja 2024 roku Komitet Edukacji Zawodowej KIG organizuje debatę poświęconą przyszłości kształcenia zawodowego w Polsce

 

Podczas spotkania eksperci omówią najważniejsze wyzwania i szanse stojące przed polskim systemem edukacji zawodowej. Debata będzie również doskonałą okazją do wymiany opinii i wypracowania strategii na rzecz rozwoju i promocji kształcenia zawodowego w Polsce.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.:

  • Wyzwania, przed jakimi stoi polskie kształcenie zawodowe w kontekście rosnących potrzeb rynku pracy.
  • Możliwości wykorzystania potencjału samorządu gospodarczego w systemie edukacji zawodowej.
  • Model kształcenia dualnego jako sprawdzoną metodę łączenia nauki w szkole z praktyką u pracodawcy.
  • Dobre praktyki z krajów Unii Europejskiej, w których kształcenie zawodowe odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarki.

 

Spotkanie otworzą Marek Kłoczko, Prezes KIG i Bożena Ziemniewicz, Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej KIG.

Wystąpienie wprowadzające wygłosi Jacek Tomczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt: dwasyluk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.