Kurier BWzZ

03.04.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą KIG funkcjonuje w trybie bieżącym. Nasi eksperci gotowi są udzielać informacji mailowych i telefonicznych w kwestiach dotyczących działalności zagranicznej Krajowej Izby Gospodarczej.

Jednocześnie podejmujemy szereg kroków, aby wspierać polskich przedsiębiorców w tych trudnych chwilach. Za pośrednictwem Kuriera BWzZ, do którego można zapisać się tutaj, prowadzimy kampanię informacyjną dotyczącą zagranicznych rynków oraz naszych bieżących działań. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia.

Życzymy Państwu zdrowia, spokoju i dobrych pomysłów biznesowych na przyszłość.

Zespół Pracowników BWzZ KIG

Kurier BWzZ nr 1

Kurier BWzZ nr 2

Kurier BWzZ nr 3

Kurier BWzZ nr 4

Kurier BWzZ nr 5

Kurier BWzZ nr 6

Kurier BWzZ nr 7

Kurier BWzZ nr 8

Kurier BWzZ nr 9

Kurier BWzZ nr 10

Kurier BWzZ nr 11

Kurier BWzZ nr 12

Kurier BWzZ nr 13

Kurier BWzZ nr 14

Kurier BWzZ nr 15

Kurier BWzZ nr 16

Kurier BWzZ nr 17

Kurier BWzZ nr 18

Kurier BWzZ nr 19

Kurier BWzZ nr 20

Kurier BwzZ nr 21

Kurier BwzZ nr 22

Kurier BWzZ nr 23

Kurier BWzZ nr 24

Kurier BWzZ nr 25

Kurier BWzZ nr 26

Kurier BWzZ nr 27

Kurier BWzZ nr 28

Kurier BWzZ nr 29

Kurier BWzZ nr 30

Kurier BWzZ nr 31

Kurier BWzZ nr 32

Kurier BWzZ nr 33

Kurier BWzZ nr 34

Kurier BWzZ nr 35

Kurier BWzZ nr 36

Kurier BWzZ nr 37

Kurier BWzZ nr 38

Kurier BWzZ nr 39

Kurier BWzZ nr 40

Kurier BWzZ nr 41

Kurier BWzZ nr 42

Kurier BWzZ nr 43

Kurier BWzZ nr 44

Kurier BWzZ nr 45

Kurier BWzZ nr 46

Kurier BWzZ nr 47

Kurier BWzZ nr 48

Kurier BWzZ nr 49

Kurier BWzZ nr 50

Kurier BWzZ nr 51

Kurier BWzZ nr 52

Kurier BWzZ nr 53

Kurier BWzZ nr 54

Kurier BWzZ nr 55

Kurier BWzZ nr 56

Kurier BWzZ nr 57

Kurier BWzZ nr 58

Kurier BWzZ nr 59

Kurier BWzZ nr 60

Kurier BWzZ nr 61

Kurier BWzZ nr 62

Kurier BWzZ nr 63

Kurier BWzZ nr 64

Kurier BWzZ nr 65

Kurier BWzZ nr 66

Kurier BWzZ nr 67

Kurier BWzZ nr 68

Kurier BWzZ nr 69

Kurier BWzZ nr 70

Kurier BWzZ nr 71

Kurier BWzZ nr 72

Kurier BWzZ nr 73

Kurier BWzZ wydanie specjalne

Kurier BWzZ nr 74

Kurier BWzZ nr 75

Kurier BWzZ nr 76

Kurier BWzZ nr 77

Kurier BWzZ nr 78

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.