• A A A

Kursy online: „Doing Business with UNOPS”

16.03.2021

UNOPS opracował kurs online w celu poszerzenia wiedzy obecnych i potencjalnych dostawców na temat tego, jak robić interesy z UNOPS, m.in. oczekiwań dotyczących zrównoważonego rozwoju i etyki.

Kurs online jest bezpłatny i dostępny w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UNOPS

Formularz rejestracyjny

W formularzu rejestracyjnym należy podać numer rejestracyjny UNGM. Prosimy o wprowadzenie numeru 000001 w formularzu rejestracyjnym. UNOPS przyzna dostęp maksymalnie 3 osobom na organizację.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.