• A A A

Łańcuchy dostaw UE-Tajwan

26.02.2021

CIECA zaprasza na webinarium poświęcone łańcuchom dostaw UE-Tajwan

Łańcuchy dostaw UE-Tajwan

 

Nasz wieloletni partner z Tajwanu, Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA) wraz z European Institute for Asian Studies (EIAS), organizuje forum internetowe poświęcone łańcuchom dostaw UE-Tajwan w dniu 10 marca o godz. 9:00-11:00 czasu środkowoeuropejskiego. To forum ma być platformą dla tajwańskich i europejskich przedsiębiorców  do zacieśnienia wzajemnej współpracy w łańcuchu dostaw i pobudzenia inwestycji, wymiany handlowej i wymiany technologii między przemysłem Tajwanu i UE.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium.

 

 

Kontakt
Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą
22 630 97 23

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.