• A A A

Liderzy Zrównoważonego Rozwoju poszukiwani

31.07.2020

Działasz na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju? Sprawdź, jaki masz wpływ na Agendę 2030.

Jeżeli twoja firma:

  • opublikowała raport niefinansowy
  • wyliczyła wskaźniki GRI
  • wzięła udział w Rankingu Odpowiedzialnych Firm
  • podejmuje działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

to może w szybki i łatwy sposób zmierzyć swój wpływ na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, znaleźć się w gronie liderów SDGs i zaprezentować podczas Światowego Dnia Działania na rzecz Agendy 2030!

O Barometrze

Barometr wpływu to narzędzie służące mierzeniu wpływu biznesu na realizację Agendy 2030 w Polsce. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa. To pierwszy polski zestaw wskaźników SDGs dla biznesu.

Różne narzędzia, a Barometr

Obejrzyj 15-minutowe nagranie „Jak mierzyć wpływ firmy na Agendę 2030?” – dowiesz się, czym się od siebie różnią narzędzia dostępne na rynku i które są najlepsze do mierzenia wpływu firmy na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także jak wygląda polski Barometr Wpływu i jego arkusze.

Światowy Dzień Działania

Pierwsze wyniki Barometru Wpływu za rok 2019 zaprezentowane będą 25 września 2020 r. podczas Światowego Dnia Działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tego dnia odbędzie się wspólna z GUS konferencja prasowa Kampanii 17 Celów, podczas której opublikowane będą pierwsze wspólne wyniki polskiego biznesu w zakresie realizacji Agendy 2030.

Zaprezentowane zostaną przedsiębiorstwa, które skorzystały z pierwszej edycji Barometru i przyczyniły się do powstania tego zbiorczego zestawienia. Skorzystają one z szeregu bezpłatnych korzyści promocyjnych.

Korzyści promocyjne

  • Prezentacja logo firmy na portalu Kampanii 17 Celów na podstronie Barometru Wpływu
  • Prezentacja logo firmy w Raporcie Barometru Wpływu, podsumowującym zbiorowe wyniki polskiego biznesu za rok 2019
  • Prezentacja logo firmy podczas konferencji prasowej w Światowym Dniu Działania 25 września 2020 roku, organizowanej z GUS, podczas której ogłoszony zostanie Raport Barometru Wpływu
  • Wymienienie firmy w komunikacji dotyczącej Raportu Barometru Wpływu i Światowego Dnia Działania (posty na Facebooku i Linkedinie, komunikat prasowy)
  • Promocja firmy na arenie międzynarodowej w związku z promocją Barometru za granicą
  • Dodatkowa promocja podczas jesiennych wydarzeń Kampanii 17 Celów – szczegóły wkrótce!

Zapraszamy do kontaktu: aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl

Dowiedz się więcej: Barometr wpływu

Jak to działa? 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.