List Dmytra Kuleby - Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy - do polskich przedsiębiorców

09.03.2022

Dmytro Kuleba, Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy, apeluje do polskich przedsiębiorców

„Apeluję do was i do waszych organizacji: dołączcie do etycznego i społecznie odpowiedzialnego globalnego biznesu, który już teraz zatrzymał operacje finansowe z i w Rosji, odmawiając finansowania swoimi podatkami rosyjskiej przemocy, zabójstw i zbrodni przeciwko ludzkości”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu, poniżej.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.