List do Prezesa Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

04.02.2022

List Prezesa i Prezydenta KIG do Hennadij Czyżykowa, Prezesa Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

List Prezesa i Prezydenta KIG do Hennadij Czyżykowa, Prezesa Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat jest orędownikiem rozwijania współpracy pomiędzy naszymi krajami oraz pogłębiania integracji europejskiej Ukrainy. Potwierdzeniem są m.in. liczne, podejmowane wspólnie przez Krajową Izbę Gospodarczą i Ukraińską Izbę Handlowo-Przemysłową działania na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy gospodarczej. Z wielką satysfakcją obserwowaliśmy w ostatnich latach dynamiczny rozwój relacji polsko-ukraińskich – nie tylko na płaszczyźnie biznesowej. Dlatego z tym większą obawą śledzimy obecnie sytuację związaną ze wzrostem aktywności wojsk rosyjskich w regionie. Jesteśmy świadomi, że – choć wzrost napięcia budzi niepokój na całym świecie – to ukraińskie społeczeństwo, zmuszone do funkcjonowania w atmosferze napięcia i niepewności, ponosi już teraz największe koszty kryzysu. 

W tym trudnym dla Ukrainy momencie, pragniemy przekazać na Pana ręce wyrazy solidarności ze społeczeństwem Ukrainy, a w szczególności ze środowiskiem ukraińskich przedsiębiorców. Rozumiemy Wasz niepokój i współczujemy sytuacji, w której każdy dzień przynosi kolejne obawy i troski. Wyobrażamy sobie jak bardzo utrudnia to funkcjonowanie kraju we wszystkich obszarach. Chcemy zadeklarować, że niezależnie od rozwoju sytuacji, Krajowa Izba Gospodarcza i skupieni w niej przedsiębiorcy są gotowi do udzielenia wsparcia dla ukraińskiego biznesu i działań Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej .

W trudnym dla Ukrainy roku 2014 mówił Pan w trakcie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, że naród ukraiński i biznes ukraiński – przy wsparciu partnerów i przyjaciół – poradzi sobie, bo jest silny i wola ukraińska jest silna. Mamy nadzieję, że również w obliczu obecnego kryzysu wsparcie partnerów i przyjaciół, do których Krajowa Izba Gospodarcza ma zaszczyt się zaliczać,  pozwoli przetrwać ten trudny okres.

Pragniemy jednocześnie wyrazić nadzieję, że pomimo napięć, sytuacja wkrótce się ustabilizuje i umożliwi powrót do normalnego trybu współpracy naszych Izb. 

Pobierz list Prezesa Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w formacie pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.