• A A A

List otwarty Rady Przedsiębiorczości do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Szefów Klubów Parlamentarnych

24.11.2021

Jeśli szybko nie wprowadzimy rozwiązań, które będą pomocne w walce z pandemią Covid-19, grożą nam niekontrolowany wzrost zakażeń, niepotrzebne zgony tysięcy Polaków, kosztowne lockdowny, straty gospodarcze i konieczność uruchomienia ogromnych środków pomocowych – apeluje Rada Przedsiębiorczości w liście otwartym skierowanym do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Szefów Klubów Parlamentarnych

W sytuacji rozpędzającej się czwartej fali zakażeń Covid-19 i trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa obywateli staje się priorytetem. Konieczne zatem jest wprowadzenie takich rozwiązań, które mogą być efektywne w walce z pandemią. Naszą główną troską jest uniknięcie wielu ofiar śmiertelnych, przepełnienia szpitali i lockdownu.
Wzywamy rząd do uwzględniania, przy podejmowaniu decyzji, zaleceń Rady Medycznej przy Premierze.
Apelujemy również o zintensyfikowanie działań edukacyjnych i informacyjnych, w szczególności w mediach publicznych.

Wiele rządów państw UE, nie zważając na protesty różnych grup społecznych, wprowadza rozwiązania, które mają zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Austria ogłosiła kilkutygodniowy lockdown i zapowiedziała wprowadzenie obowiązkowych szczepień.
W Niemczech ustalono, że tylko osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy będą miały dostęp do punktów rekreacji, wydarzeń kulturalnych i sportowych, gastronomii, hoteli i usług.
To samo obowiązywać będzie w miejscach pracy we wszystkich miejscach publicznych.

Szwecja wprowadza certyfikaty covidowe na wydarzenia w miejscach zamkniętych, na których jest więcej niż 100 osób.
Częściowy lockdown ma obowiązywać w Holandii. Bary i restauracje będą się zamykać o godzinie 20.00, sklepy o 18.00, wydarzenia sportowe zostaną zamknięte dla widzów.

Dania zdecydowała się na ponowne wprowadzenie paszportów covidowych. W Irlandii wracają restrykcje i zalecenie pracy z domu. Na Łotwie nowe przepisy pozwalają pracodawcy zwolnić osobę niezaszczepioną. Słowacja uruchamia lockdown dla niezaszczepionych i nie będą mieli oni wstępu do miejsc publicznych. W Czechach tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy będą mogli wejść do restauracji, fryzjera, hotelu i na imprezę masową. Na Ukrainie wprowadzono premię za zaszczepienie wynoszącą 1 tys. hrywien (ok. 160 zł).

We Francji obowiązują poważne utrudnienia dla niezaszczepionych, co doprowadziło do tego, że Francuzi masowo ruszyli do punktów szczepień.
We Włoszech paszporty covidowe są wnikliwie sprawdzane i wymagane, aby np. zjeść obiad w restauracji.

W Polsce również konieczne są rozwiązania, które powstrzymają rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. Jeśli szybko ich nie wprowadzimy, to skutki zaniechania boleśnie odczują wszyscy: gospodarka, przedsiębiorcy i pracownicy.

List otwarty Rady Przedsiębiorczości – do pobrania

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.