• A A A

List otwarty Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie zawetowania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

27.12.2021

LIST OTWARTY RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

w sprawie zawetowania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

 

Szanowny Panie Prezydencie,

z uznaniem przyjęliśmy Pańską decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, nazywanej Lex TVN. Podejmując taką decyzję, stanął Pan na straży polskiego porządku prawnego oraz polskiej gospodarki. Opowiedział się Pan za ochroną praw nabytych i przeciwko retroaktywności prawa, tym samym popierając zasady, które są fundamentem praworządności i budują zaufanie obywateli do państwa.

Treść, jak i sposób procedowania ustawy Lex TVN budził niepokój zarówno wśród polskich jak i zagranicznych przedsiębiorców. Pańska decyzja pozwoliła uchronić mocno nadszarpniętą wiarygodność naszego państwa.

Cieszymy się, że praworządność i zdrowy rozsądek wzięły górę nad partyjnymi planami, których realizacja skazywałaby Polskę na prawną, gospodarczą i polityczną marginalizację.

Pobierz list w formacie PDF

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.