• A A A

Media bez wyboru. Stanowisko IAB Polska

17.02.2021

Stanowisko IAB Polska w sprawie rządowego projektu dotyczącego podatku od przychodów reklamowych

Stanowisko IAB Polska

W związku z wpisaniem do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów ( dalej: „Projekt”), oraz ogłoszeniem prekonsultacji Projektu, pragniemy w imieniu branży internetowej oraz reklamowej zdecydowanie zaznaczyć, że koncepcję obciążenia branży „składką solidarnościową” naliczaną od przychodów z reklam uważamy za szkodliwą przede wszystkim z perspektywy gospodarczej.

Dlatego też wzywamy Radę Ministrów do wycofania się z tej propozycji i zaniechania dalszych prac.

Przeczytaj pełne stanowisko

Zobacz też wcześniejsze oświadczenie IAB Polska w tej sprawie

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.