• A A A

Media bez wyboru. Stanowisko IGCC

18.02.2021

Stanowisko International Group of Chambers of Commerce (IGCC) w sprawie rządowego projektu od przychodów reklamowych

 

IGCC

IGCC oraz firmy członkowskie zrzeszone w poszczególnych izbach, aktywnie wspierają walkę z koronawirusem. W niniejszych działaniach kluczową rolę ma także branża medialna, która realizując szeroko rozumianą misję społeczną, wzięła na siebie ciężar związany z edukacją społeczeństwa, m.in. przeznaczając bezpłatnie czas antenowy na akcje społeczne i kampanie informacyjne, w tym rządowe czy angażując się w działania charytatywne.

Mając na uwadze rolę, jaką pełnią media w społeczeństwie oraz spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa – wyrażamy głęboką nadzieję, iż Pan Minister oraz rząd wezmą pod uwagę nasze obawy i argumenty. Jesteśmy za współpracą i dialogiem sektora publicznego z prywatnym, który pozwoli na wypracowywanie jak najlepszych rozwiązań w walce ze skutkami pandemii COVID-19, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb przedsiębiorców działających w Polsce, którzy również odczuwają negatywne konsekwencje kryzysu.

Przeczytaj pełne stanowisko

Zobacz też stanowisko IAB Polska w tej sprawie

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.