Miasto - przestrzeń dla biznesu. Dyskusja przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, zrzeszeń pracodawców oraz środowiska migranckiego

14.10.2022

MIASTO – PRZESTRZEŃ DLA BIZNESU


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu”, która odbędzie się 21 października w Warszawie w Centrum Kreatywności Targowa przy ulicy Targowej 56 w godzinach 10:30-16:00.

Organizatorem konferencji jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przy współpracy z Urzędem M. St. Warszawy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.


Po wybuchy pełnoskalowej wojny w Ukrainie, Polska otworzyła szeroko drzwi dla osób szukających schronienia przed rosyjskimi rakietami i inwazją. Część z nich powróciła do kraju, część wyjechała dalej, a część planuje pozostać w Polsce na dłużej, traktując nasz kraj jako miejsce swoich życiowych interesów.

Jeszcze przed wojną dało się zauważyć tendencję wzrostową przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce. Świadczy o tym m.in zwiększenie się aktywności migrantów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: stanem na koniec maja 2022 r. w Polsce działało 22 344 firmy z ukraińskim kapitałem, z czego 1/3 jest zarejestrowana w Warszawie.

Ponadto specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy otworzyła możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla miast i całokształtu gospodarki jest to zarówno wyzwanie, jak i impuls do działań zachęcających do zakotwiczenia w Polsce.

Podczas szerszej dyskusji z udziałem przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, zrzeszeń pracodawców oraz środowiska migranckiego organizatorzy przeanalizują stan obecny i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości wśród przebywających w Polsce – czasowo lub długoterminowo.

Konferencja opierać się będzie na trzech blokach tematycznych:
• BLOK I. Synergia dla lepszego zarządzania migracją
• BLOK II. Widzimy, doceniamy, wspieramy. Know-how i działania systemowe samorządów na rzecz wsparcia biznesu i aktywizacji zawodowej migrantów
• BLOK III. Oczami biznesu
Udział w konferencji jest bezpłatny pod warunkiem wcześniejszej REJESTRACJI.
GDZIE? Warszawa, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56
KIEDY? 21 października, 10:30-16:00

Zapraszamy do rejestracji!


Kontakt do organizatora:
Andrzej Drozd
+48 796 093 863
andrzej.drozd@pol-ukr.com

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.