• A A A

Międzynarodowe partnerstwa samorządowe: relikt czy niezbędny instrument europeizacji?

01.10.2020

Międzynarodowe partnerstwa samorządowe. Relikt czy niezbędny instrument europeizacji? Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się przedstawiciele z Niemiec, Polski i Francji. Wydarzenie odbędzie się 12 października 2020, godz. 14:00-16:00, online.

Partnerstwa europejskich miast i samorządów lokalnych od dziesięcioleci wnoszą ważny polityczny i społeczny wkład w zjednoczenie Europy, umożliwiając wymianę między obywatelami i przedstawicielami politycznymi. Setki miast i gmin z Niemiec i Polski, Niemiec i Francji oraz Polski i Francji są połączone przyjaźnią poprzez partnerstwa.

Podczas wydarzenia uczestnicy poszukają odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak funkcjonuje ta współpraca obecnie i jak bardzo zmieniły się oczekiwania wobec partnera na przestrzeni lat?
  • Czy partnerstwo miast i gmin jest rzeczywiście czymś w rodzaju samorządowej polityki zagranicznej?
  • Jakie są wskaźniki sukcesu udanego partnerstwa? Jak współpracujące podmioty radzą sobie z obecnymi wyzwaniami, takimi jak rozprzestrzenianie się ruchów eurosceptycznych i załamanie gospodarcze spowodowane pandemią, co znajduje również odzwierciedlenie w lokalnych finansach?
  • Czy możliwe jest utrzymanie kontaktu, nawet jeśli wzajemne wizyty są obecnie możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie?
  • Czego miasta i gminy mogą się nauczyć od swojego partnera w przyszłości?

O tych i innych kwestiach chcemy rozmawiać z przedstawicielami polityki, administracji i władz lokalnych. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane wyniki pierwszego polsko-niemieckiego projektu badawczego dotyczącego partnerstwa miast, realizowanego przez Deutsches Polen-Institut (DPI) w Darmstadt oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP) w Warszawie. Dzięki przeprowadzeniu 80 wywiadów z ekspertami i ankiety internetowej można było zebrać najnowsze dane na temat polsko-niemieckich partnerstw miast.

Transmisja w języku polskim https://www.facebook.com/InstytutSprawPublicznychISP
Transmisja w języku niemieckim https://www.facebook.com/deutschespoleninstitut
Transmisja w języku francuskim https://www.youtube.com/user/LudwigsburgDFI/featured

Dowiedz się więcej. Pobierz [PROGRAM]

Projekt „Polsko-niemieckie partnerstwa miast: fakty, potencjał, wyzwania”, realizowany jest przez Deutsches Polen-Institut, Instytut Spraw Publicznych oraz Związek Miast Polskich dzięki środkom Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.