Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® [21-23.05.2024]

22.09.2023

Nauka i innowacje narzędziem modernizacji gospodarki oraz poprawy warunków i jakości życia

W dniach 21, 22, 23 maja odbędą się w Katowicach 17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® – wydarzenie o szerokim zasięgu oddziaływania interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. 

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe. Główny patronat honorowy nad INTARG® 2024 został przyznany po raz kolejny przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną  z 16 agend ONZ). W imprezie biorą udział czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże), start-upy oraz instytucje wspierające rozwój i wynalazczość.

INTARG 2024 zostanie włączony do programu imprez, jakie odbędą się w Katowicach w związku z uzyskaniem przez nie tytułu „Europejskiego Miasta Nauki 2024”. Tym samym kolejna edycja tego wydarzenia stanie się częścią prestiżowego europejskiego programu prezentującego przyszłość świata w oparciu  o badania naukowe i innowacje – zaprezentuje osiągnięcia badawcze i naukę jako narzędzie poprawy jakości życia, środowiska i zdrowia społeczeństwa.

Wiodącym celem Targów jest prorynkowa promocja i komercjalizacja wynalazków i innowacji różnych dziedzin i branż oraz transfer technologii. Stanowią one platformę współpracy środowisk naukowych z przemysłem, a także oferują pomoc w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie.

W programie Targów znajdą się między innymi:

  • konkursy wynalazków (ocena przez międzynarodowe jury): INTARG®, Młody Wynalazca oraz Lider Innowacji®
  • konferencje i panele dyskusyjne
  • międzynarodowe rozmowy B2B (International Matchmaking Event)
  • uroczyste otwarcie wydarzenia z obecnością przedstawicieli władz i gości VIP
  • gala finałowa z wręczeniem nagród najwyższej rangi 
  • networking cocktail
  • bogata oprawa artystyczna i atrakcje towarzyszące

Więcej o INTARG® 2024 LINK>


Kontakt

Eurobusiness-Haller
+48 690 096 223
+48 690 096 224
intarg@haller.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.