Ministerstwo Finansów wydało Informator dla przedsiębiorców planujących likwidację działalności gospodarczej

03.04.2024

Informator dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl nowy Informator, który może być pomocny dla przedsiębiorców planujących zakończenie swojej działalności gospodarczej.

W Informatorze znaleźć można podstawowe informacje dotyczące rejestracji, podatku dochodowego, VAT, VAT-UE, akcyzy oraz kas rejestrujących. Poradnik został opracowany na podstawie najczęstszych pytań kierowanych do pracowników urzędów skarbowych, co sprawia, że jest to materiał praktyczny i wartościowy.

Warto również wspomnieć, że już wcześniej Ministerstwo udostępniło na swojej stronie internetowej informacje dla przyszłych przedsiębiorców. Ta inicjatywa będzie z pewnością mile widziana przez osoby zainteresowane tematyką podatkową i biznesową.

Link do Informatora: https://www.podatki.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.