• A A A

Misja biznesowa do Egiptu

21.07.2021

Misja do Egiptu obejmuje sektor rolno-spożywczy i energetyczny

Misja biznesowa do Egiptu

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje wyjazdową misję biznesową do Egiptu w dniach 19 – 23 września 2021 r. Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z naszymi egipskimi partnerami: Egyptian – Polish Businessmen Association (EPBA), Federation of Egyptian Chambers of Commerce (FEDCOC), Federation of Egyptian Industries (FEI), Chamber of Commerce in Alexandria (CCA), Alexandria Business Association (ABA) oraz przy wsparciu Ambasady RP w Kairze i Zagranicznego Biura Handlowego.

Zakres branżowy uczestników misji obejmuje głównie dwa sektory:

1. Rolno-spożywczy

Zgodnie z informacją przekazaną przez naszego lokalnego Partnera, przedsiębiorcy egipscy są pilnie zainteresowani kontaktem z producentami:

  • Artykułów spożywczych, produktów mleczarskich (zwłaszcza mleko w proszku), wyrobów cukierniczych, warzyw i owoców (szczególnie jabłek) oraz nasion,
  • Żywca wołowego,
  • pestycydów rolniczych, pestycydów biologicznych, nawozów.
  • Pomp wodnych, narzędzi i urządzeń stosowanych w uprawie rolnej,

2. Energetyka – Zielone Technologie

Wg informacji uzyskanych z Ambasady RP w Kairze, największe szanse na zaistnienie w Egipcie mają firmy zajmujące się:

  • uzdatnianiem wody,
  • odsalaniem wody,
  • segregacją i przetwórstwem odpadów (komunalnych i przemysłowych)
  • przetwarzaniem odpadów na energię,
  • technologiami energii odnawialnej,
  • modernizacją linii energetycznych

W najbliższym czasie realizowane będzie w Egipcie szereg projektów modernizacyjnych i rewitalizacyjnych. Budowana jest także od podstaw Nowa Stolica Administracyjna Kraju, oddalona o ok. 45 km od Kairu – najważniejszego miasta Egiptu i jednocześnie największego miasta Afryki. Projekt powstał z inicjatywy prezydenta Adbela Fattaha al-Sisiego. Nowe miasto ma zająć powierzchnię 700 kilometrów kwadratowych. Obecnie prace są dość zaawansowane, a poziom ukończenia projektu ocenia się na 60%. Inwestycja jest warta 58 mld dolarów i ma być zamieszkana przez 6 – 7 mln ludzi. Tutaj zostaną przeniesione najważniejsze instytucje kraju, a także ważne obiekty kultu religijnego, czy ośrodki biznesowe i sportowe. Nowa stolica Egiptu budowana jest zgodnie z założeniami smart-city, wysoko rozwinięta technologicznie. Miasto energię ma pozyskiwać ze słońca, a jedyną formą płatności mają być transakcje bezgotówkowe. W mieście ma powstać łącznie 20 parków i terenów zielonych, co sprawi, że na jednego mieszkańca ma przypadać ponad 15 mkw. Zieleni. Władze planują również budowę zautomatyzowanych centrów kontroli, które będą monitorować infrastrukturę i bezpieczeństwo elektroniczne. Zakłada się również, że w nowej stolicy Egiptu powstanie ponad 10.000 kilometrów dróg. Do Nowej Stolicy Administracyjnej ma przyjeżdżać każdego roku ponad 2 miliony turystów.

Kolejna ogromna inwestycja (wart 1,6 mld dolarów Green River Park) to gigantyczny park wzdłuż rzeki, ma być największym parkiem w Afryce i jednym z największych parków na świecie.

Planowany program pobytu misji w Egipcie:

19.09 TK1766 Warszawa 19.00 – Stambuł 22.30TK 692 Stambuł 00.40 – Kair 01.50

20.09 Kair: spotkania w Ministerstwie Środowiska Egiptu, Centrum Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, The Technology Innovation and Entrepreneurship Center.

21.09 Kair: Polsko-Egipskie Forum Biznesu, rozmowy bilateralne

22.09 Aleksandria: Polsko-Egipskie Forum Biznesu i rozmowy bilateralne w Aleksandrii

23.09 TK 693 Kair 02.45 Stambuł 06.10 TK1265 Stambuł 08.05 – Warszawa 09.25

Zachęcamy do udziału w misji firmy zainteresowane eksportem swoich towarów i usług do Egiptu, udziałem w realizowanych obecnie projektach i dysponujące odpowiednią technologią; zostaną dla nich zorganizowane spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za import towarów oraz projekty urbanizacyjne po stronie egipskiej.

Szczegóły programu misji są aktualnie w trakcie uzgodnień z egipskimi partnerami, Ambasadą RP oraz Zagranicznym Biurem Handlowym w Kairze oraz z organizacjami otoczenia biznesu w Aleksandrii. O dalszych szczegółach poinformujemy firmy, które potwierdzą wstępne zainteresowaniem udziałem w misji.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza do 6 sierpnia br.

Kontakt

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel. 22 630 97 83
kom. 506 118 375
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Zobacz harmonogram misji planowanych przez BWzZ KIG w II półroczu 2021

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.