• A A A

Misja gospodarcza do Algieru i Oranu z okazji MT ERA’2022, 22-26 października

30.08.2022

Perspektywiczny rynek dla polskich firm

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Ambasadą RP w Algierii i Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH stwarzają możliwość promocji polskich firm w ALGIERII w ramach Misji gospodarczej do Algieru i Oranu, która odbędzie się w dniach 22-26.10.2022 z okazji MT ERA’2022 /Międzynarodowy Salon Energii Odnawialnych, Czystej Energii i Zrównoważonego Rozwoju/.

Program misji przewiduje:

 • Polsko-Algierskie Forum Biznesu oraz spotkania B2B z lokalnymi partnerami algierskimi przygotowane we współpracy z Algierską Narodowa Izba Gospodarczą w Oranie;
 • Spotkania z przedstawicielami lokalnej administracji oraz algierskich organizacji wspierających handel i inwestycje w Algierze;
 • Spotkania z ekspertami i przedsiębiorcami nt. lokalnych uwarunkowań i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Algierii;
 • Spotkania biznesowe podczas MT ERA ‘2022 w Oranie na polskim stoisku promocyjnym.

Algieria, dzięki swojemu położeniu w centralnej części Afryki Północnej, jest bramą pozwalającą na swobodny dostęp do innych krajów całego regionu , a dzięki zasobom naturalnym  należy do grona najbogatszych krajów kontynentu. Jest to kraj o dużym potencjale gospodarczym, którego podstawę gospodarki stanowi tradycyjnie sektor paliwowy (sprzedaż węglowodorów przynosi prawie 95% przychodów z eksportu).

Zapotrzebowanie rynku algierskiego na technologie środowiskowe dotyczy głównie takich dziedzin jak:

 • energia słoneczna i wiatrowa – priorytetem kraju jest pozyskiwanie inwestorów gotowych do montażu paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych na Saharze, aby zmniejszyć lokalne wykorzystywanie gazu dla przemysłu i gospodarstw domowych. Między innymi w tym celu zliberalizowano prawo inwestycyjne. Jego zmiana pozwoliła znieść obowiązek tworzenia w sektorze OZE spółek joint-venture z algierskimi partnerami
 • energooszczędne technologie w budownictwie; izolacja termiczna budynków
 • wykorzystanie OZE w rolnictwie; budowa państwowych gospodarstw rolnych na Saharze zasilanych z odnawialnych źródeł energii, głównie energii solarnej.
 • recykling; w tym odpadów plastikowych; stacje oczyszczanie i odsalania wody
 • technologie wodorowe dla zwiększenia eksportu energii z Algierii do Europy
 • biopaliwa jako element redukcji zużycia gazu i ropy naftowej, które mają być przeznaczone w większym stopniu na eksport
 • zabezpieczenie infrastruktury energetycznej przed pożarami

Perspektywy do współpracy istnieją również w innych branżach, jak budownictwo, rolnictwo, sektor medyczny i rolno-spożywczy, ochrona środowiska, przemysł maszynowy, opakowaniowy, motoryzacyjny i obronny, zapraszamy także przedstawicieli tych branż do udziału w misji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Misji uprzejmie prosimy o wstępną rejestrację i wypełnienie formularza >>> formularz zgłoszenia >>> celem przekazania dalszych szczegółowych informacji.

 

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk    
tel.: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel.: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.