• A A A

Misja Gospodarcza do Ameryki Środkowej: SALWADOR I PANAMA, 21-27.03.2020 r.

03.12.2019

Konsulat Honorowy Republiki Salwadoru w Warszawie oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają Państwa do udziału w wielosektorowej Misji Gospodarczej, która odbędzie się w dniach 21-27 marca 2020 r.

Misja przygotowywana jest we współpracy z Ambasadą Salwadoru w Berlinie, Ambasadą RP w Panamie i z Ambasadą Republiki Panamy w Warszawie.

Rynek Ameryki Łacińskiej jest potencjalnie olbrzymim rynkiem zbytu – ok. 650 mln konsumentów, z szybkim przyrostem demograficznym i rosnącą klasa średnią z rocznym wzrostem gospodarczym w wysokości 2-3%. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej zauważają potencjał współpracy z tym regionem, jest on perspektywiczny w bardzo wielu branżach jednak potencjał ten nie jest wciąż wykorzystywany w odpowiednim stopniu.

Widząc te możliwości współpracy zapraszamy Państwa na pierwszą Misję Gospodarczą do Salwadoru oraz już kolejną do Panamy. Będzie to doskonała możliwość do kompleksowej prezentacji polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej i nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi w krajach Ameryki Środkowej.

Misja ma charakter wielobranżowy. Perspektywy współpracy dla polskich firm istnieją w bardzo wielu zróżnicowanych dziedzinach, m.in. w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, rybołówstwie, uzdatnianiu wody, opakowaniach dla przemysłu, branży motoryzacyjnej, przemyśle elektrycznym, stoczniowym (części do budowy statków, statki do remontu), energetyce, rozwoju infrastruktury transportu publicznego, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, IT, bezpieczeństwa wewnętrznego, systemów alarmowych, turystyce i wielu innych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Misji Gospodarczej tutaj.

Formularz rejestracyjny.

Oferta inwestycyjna Salwador

Zapraszamy Państwa do kontaktu:

Marzena Kuczyńska-Pyczot, tel.: 22 630 97 32, e-mail: mkuczynska@kig.pl
Konsulat Honorowy Republiki Salwadoru w Warszawie

Maria Nowakowska, tel.: 22 630 97 83, e-mail: mnowakowska@kig.pl
Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.