• A A A

Misja Gospodarcza do Sudanu, 11-14.10.2021

14.09.2021

Zapraszamy na misję gospodarczą polskich przedsiębiorców do Sudanu (Chartum) z okazji oficjalnej wizyty Wiceministra Spraw Zagranicznych RP, Pawła Jabłońskiego w Sudanie

Misję przygotowujemy we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ambasadą Sudanu w Berlinie oraz Sudańską Federacją Biznesu.

 Misja ma charakter wielobranżowy. Celem jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Sudanie.

SUDAN, kraj liczący 36.8 mln ludności, stwarza nowe możliwości dla firm poszukujących nowych, chłonnych rynków  dla swoich  maszyn, urządzeń, technologii, usług oraz produktów. Za sektory  perspektywiczne dla rozwoju gospodarki i handlu uważa się m. in:  eksploatację  złóż ropy i gazu,  złota oraz innych minerałów, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł   tekstylno-odzieżowy, energetykę, budownictwo, infrastrukturę oraz branże ICT.

Na rynku sudańskim istnieje duże zapotrzebowanie na następujące produkty i usługi:

  • Maszyny rolnicze  do uprawy i zbioru roślin;
  • Maszyny dla przetwórstwa rolno spożywczego;
  • Maszyny do opakowań;
  • Art. Spożywcze / w tym art. dla niemowląt;
  • Maszyny dla przemysłu wydobywczego;
  • Energetyka / w tym małe elektrownie;
  • Infrastruktura
  • Utylizacja odpadów  w miastach;
  • Artykuły medyczne i opatrunkowe;
  • Sprzęt medyczny i artykuły opatrunkowe, farmaceutyki.

W   ramach programu  odbędzie się  Polsko-Sudańskie  forum  biznesowe,  indywidualne  spotkania z sudańskimi przedsiębiorcami dopasowanymi do Państwa potrzeb, spotkania z przedstawicielami administracji rządowej, władz lokalnych oraz innych organizacji otoczenia biznesu.

W ramach w/w programu zapewniamy realizację programu merytorycznego jw. oraz obsługę uczestników wyjazdu (przelot Warszawa – Chartum – Warszawa), transport  lokalny,  wizy,  ubezpieczenie, tłumaczy (angielsko-arabski),  opiekę  organizatorów ze strony KIG, zakwaterowanie w hotelu.

 Koszt udziału w misji: 8250 PLN + VAT*

*(W przypadku zmiany ceny biletów lotniczych zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny misji)

 Firmy zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji przez formularz.

 W związku z procedurą wizową prosimy o możliwie sprawną decyzję o uczestnictwie.

 

Kontakt

Bartłomiej Nersewicz
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.