• A A A

Misja gospodarcza online na Białoruś

29.03.2021

KIG i Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zapraszają na misję gospodarczą online na Białoruś 30 kwietnia 2021

Misja gospodarcza online na Białoruś

Zarejestruj się

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Mińskim Oddziałem Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej ma przyjemność zaprosić do udziału w misji gospodarczej online na Białoruś, która odbędzie się 30 kwietnia 2021.

Białoruś należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów byłego ZSRR. Czynnikiem wpływającym korzystnie na prowadzenie interesów z naszym wschodnim sąsiadem jest stabilność gospodarcza tego kraju. Około 80% PKB kraju powstaje w oparciu o sektor publiczny, co gwarantuje wypłacalność i minimalizuje ryzyko bankructwa potencjalnych partnerów handlowych. Niewątpliwą korzyścią płynącą ze współpracy z Białorusią jest dostęp do dwóch innych potężnych rynków: Rosji i Kazachstanu. Wynika to z przynależności Białorusi do Unii Celnej (a od 1 stycznia 2015 do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – ЕАЭС), która na preferencyjnych warunkach traktuje towary podlegające odprawie celnej na jej terenie. Białoruś stanowi więc wrota do znacznego obniżenia kosztów w handlu z Rosją i Kazachstanem.

Koszt udziału w misji wynosi 1050 PLN + 23% VAT, w ramach którego zapewnionych zostanie 3-5 spotkań z wybranymi partnerami białoruskimi zgodnymi z profilem zainteresowania przesłanym przez Państwa za pomocą formularza rejestracyjnego.

W razie potrzeby możliwe jest za dodatkową opłatą zamówienie usługi tłumacza polsko-rosyjskiego. Językiem roboczym spotkań B2B jest język rosyjski.

Program wydarzenia obejmuje:

  • Polsko-Białoruskie Spotkanie Gospodarcze – wprowadzeni tematyczne z przedstawicielami polskich i białoruskich instytucji zajmujących się gospodarką, a także przedstawicieli polskich i białoruskich przedstawicieli samorządugospodarczego
  • Spotkania B2B pomiędzy polskimi i rosyjskimi firmami

Wydarzenie odbędzie się na platformie ZOOM. Link do platformy zostanie wysłany przed wydarzeniem.

Zainteresowanych prosimy o rejestrację online. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 kwietnia 2021.

Kontakt

Piotr Lipiec
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel.: 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Zapoznaj się z ofertą wizyt zagranicznych KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.