Misja gospodarcza do ZEA z okazji Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego i Dnia Polskiego podczas EXPO Dubai 2020, w dniach 4 – 8 grudnia 2021

08.11.2021

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z MK Business Link zapraszają do udziału w misji gospodarczej do ZEA z okazji Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego i Dnia Polskiego na EXPO Dubai 2020, w dniach 4-8 grudnia 2021

Misja gospodarcza, 4-8 grudnia 2021, Dubaj

Program misji obejmować będzie udział w Polsko Arabskim Forum Gospodarczym w dniu 6 grudnia 2021, organizowanym przez PAIH Expo i spotkaniach networkingowych z potencjalnymi partnerami z krajów Zatoki Perskiej. Forum Gospodarcze stanowi ważny moment całego programu gospodarczego podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju.

Głównym celem forum będzie promocja wzajemnych kontaktów gospodarczych, prezentacja polskich doświadczeń i potencjału w dziedzinie eksportu produktów i usług, jak również umożliwienie nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami gospodarczymi z różnych krajów zaproszonymi do udziału w forum.
W dniu poprzedzającym forum tj. 5.12 przewidziana jest wizyta na EXPO i zwiedzanie wybranych pawilonów tematycznych i narodowych z licencjonowanym przewodnikiem oraz spotkanie w Polskim Pawilonie. Uczestnicy misji będą mieli również możliwość udziału w wydarzeniach zorganizowanych w ramach Dnia Polskiego na Światowej Wystawie EXPO w Dubaju w dniu 7.12.2021 r.

Z uwagi na terminy i warunki finansowe związane z założonymi rezerwacjami, w celu zagwarantowania dla Państwa miejsc na przelot oraz rezerwacji hotelowej i lokalnej logistyki, uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji i wypełnienie formularza zgłoszenia do dnia 9 listopada br. LINK do formularza.

Po tym terminie będziemy sprawdzać dla Państwa dostępność miejsc i aktualizować ofertę, z uwagi na informacje o znacznym obłożeniu w tym czasie rezerwacji  z powodu wcześniejszego święta narodowego w ZEA oraz licznych delegacji przybywających na EXPO

Zarejestrowanym, przekażemy dalsze szczegóły dot. warunków udziału w misji (koszty udziału, wpłata zaliczki na poczet rezerwacji, sprawy logistyczne).
Czytaj więcej

Kontakt w sprawie misji do ZEA oraz szczegółowe informacje:

Agnieszka Salamończyk

Z-ca Dyrektora BWZZ

tel: 22 630 97 73

e-mail: asalamonczyk@kig.pl

 

Elżbieta Wojtas

tel: 22 630 97 52

e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.